Oppdrettslaks verre enn sitt dårlige rykte – forskere slår alarm

salma_1

Til tross for at oppdrettsnæringen i undersøkelse etter undersøkelse, både i Norge og utlandet entydig fremstår som miljøversting så har det likevel ikke skjedd nevneverdige endringer i norsk opinion. Laks og ørret som før var festmåltid er nå blitt hverdagsmat for de fleste, like lettvint som frossenpizza.

At næringsinnholdet i oppdrettsfisk er betydelig lavere enn i villfisk, har ikke hindret norske myndigheter å gå ut med varme kostholdsanbefalinger om å spise mer av den lite bærekraftige og lite næringsrike fisken. Men nå slår et panel forskere kontra og våger å tale den mektige norske oppdrettsnæringen midt imot. I et oppslag i VG uttaler spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland Universitetssykehus i Bergen følgende:

– Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier Bjørke Monsen til VG.

Hun viser til de såkalte persistente organiske miljøgiftene (POP-er), som laksen fôres med i oppdrettsanlegget, og mener disse er skadelig for unge kropper – spesielt spedbarn.

– Den type miljøgifter som har vært påvist i oppdrettslaks har en negativ effekt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ. Man vet også at de kan påvirke andre organsystemer i kroppen som immunsystemet og stoffskiftet, sier Bjørke Monsen.

Ifølge overlegen overføres de skadelige miljøgiftene, som ikke nødvendigvis er farlig for et voksent menneske, til de nyfødte gjennom morsmelken.

– Stoffene lagres i fettvevet, og når du er gravid og begynner å amme, så mobiliseres det en masse fett som gjør at giftstoffene overføres til barnet.

– Begynner du å spise oppdrettslaks når du er liten, og blir gravid når du er 25 år, så har du et ganske betydelig lager i kroppen allerede, sier Bjørke Monsen.

Les videre her 

Tidligere i år skrev postdoktor Jérome Ruzzin og professor Anders Goksøyr, som leder Institutt for biologi ved Universitetet, en kronikk i Dagens Næringsliv under overskriften «Farlige forbindelser». Forskerne viste til en rekke befolkningsstudier som viser en sammenheng mellom miljøgiftnivåer i blodprøver og forekomst av diabetes og andrev stoffskiftesykdommer. Her blir særlig miljøsynderen oppdrettsfisk fremhevet:

«Det er også vist sammenhenger mellom ulike miljøgifter og hjerte- og karsykdommer og såkalte metabolske sykdommer, stoffskiftesykdommer. Det er altså flere funn som peker i retning av at eksponering for miljøgifter over lengre tid kan spille en viktig rolle i den epidemien vi opplever i dag. Studier med forsøksdyr og celler peker i samme retning.

Også de nivåene av miljøgifter som forekommer i norsk oppdrettslaks er påvist å gi diabeteslignende symptomer og fedme i fringsforsøk med rotter, uten at omga-3 nivåene i laksen har kunnet motvirke disse effektene. Dette peker på et akutt behov for å takle dette globale problemet, også i Norge.

I Norge, som i Europa, er det European Food Safety Association (EFSA) som setter grenseverdier for miljøgifter i mat og dagligvarer. Regelverket er imidlertid ikke i stand til å ta hensyn til blandingseffekter av lave miljøgiftmengder på en god måte.

Et annet problem er at ikke alle stoffer er regulert likt i alle matvarer. For eksempel er sprøytemidler, bromerte flammehemmere og viktige komponenter i PCB regulert i mange matvarer, men ikke i fisk.»

Les kronikken her

Til tross for de etter hvert mange advarsler fra autorisert hold, velger norske helsemyndigheter fortsatt å anbefale oppdrettsfisk i nordmenns kosthold, i tillegg til at de økologiske konsekvensene i det store og hele ignoreres i offentligheten med unntak av Miljøvernforbundets og Kurt Oddekalvs utrettelige innsats.

Salmalaksen er til opplysning en av oppdrettsfiskene med dårligst næringsinnhold ifølge analyse. Trykk her for lenke 

 

Relatert

Fiskeoppdrett – en økologisk katastrofe

Sjømatguiden 2012 – havnaturen er truet

Last ned Havforskningsinstituttets rapport om oppdrettsnæringen.

Les WWFs uttalelse om regjeringsutvalgets rapport om oppdrettsnæringen

Les Norges Miljøvernforbunds kommentar til rapporten

Les NMFs artikler om temaet