Skal vi prøve noe nytt? Hva med en rettferdig pris for maten? – opprop for bondesolidaritet

Engasjerte_produsenter_og_matelskere

Staten verdsetter det skrevne ord over norskprodusert mat, og de blar opp det dobbelte pr. årsverk i pressestøtte sammenlignet med støtten til jordbruket. Dette finner vi oss ikke i. Prisene på norske råvarer må øke for at bøndene skal få nok betalt for produksjonen.

Det høye kostnadsnivået i Norge er en tvangstrøye som landbruket ikke klarer å forhandle seg ut av. Resultatet av jordbruksoppgjøret kan i beste fall vedlikeholde en skral lønnsomhet for bonden, selv om det ble litt påslag.

«Oppgjøret» ble IKKE det kraftfulle løftet som trengs. Vi klarer heller ikke å struktur-rasjonalisere oss til rikdom og velstand, ei heller til samme lønnsnivå som andre. Reaksjonene på oppgjøret er mildt sagt sprikende, fra aksept på at man prøver å forhandle til seg noe, til opprop om kollektiv utmelding fra Bondelaget. Men ønsket om bedre rammevilkår er felles: Man får prøve å gjøre det beste ut av det, og vi må videre. Vi trenger videre rammer, nye muligheter og nye tanker. Vi trenger BONDESOLIDARITET

Mye kunne vært gjort hvis man virkelig ville invitere både ungdom og etablerte bønder til å satse på landbruk for eksempel investeringsordninger på høyde med de beste utenlandske, mulighet til fondsavsetninger, budsjettmidler som monnet, m.m. Bøndene burde ikke stå med lua i handa. Staten er villig til å bla opp det dobbelte per årsverk for det skrevne ord og reklame som for matproduksjon: Pressestøtten utgjør det dobbelte beløp per årsverk som støtten til jordbruket.Det ser ikke ut til at økte priser på våre produkter – og priser som speiler kostnadsutviklingen – er noe vi kommer til å motta som gave fra noen. Bøndene må lære å ta seg betalt. Uten at bonden får betalt for å produsere mat, blir det ikke norske råvarer til industrien.

Vi inviterer til samling og solidaritet bak prinsippet om rettferdig pris – i forhold til kostnadsnivået i det enkelte område eller land. Bønder, samvirker, bondelag, samt folk og organisasjoner som ser seg tjent med å opprettholde norsk produksjon og foredling burde bli med på laget. Felles innsats og utvidet horisont kan gjøre det mulig å vinne maktkampen om maten.

Internasjonal bondesolidaritet kan bli en plattform for lønnsomt landbruk – også i Norge.

Hilsen
Bondesolidaritet

ved Even Erlien

www.bondesolidaritet.no

Oppropet er og sendt til norsk avisredaksjoner

 

Relatert

Mens vi venter på et bondeopprør

Allianse for ny landbrukspolitikk sier nei til frihandel

WWF: Jorden er ikke stor nok

Tomatslaveriet – Hvor lite menneskeverd er billig mat verdt?

Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi

Dagros og Soyaimporten

10 teser for en sultfri verden