Naturparadis for steinaldermennesker i Norden

Steinalder

En NRK-reportasje forteller om forskningsfunn som viser at livet selv om det kort, var ganske bra i det vi omtaler som steinalderen. Her på berget kunne man fråtse i kortreistmat, hvalene sto langt inne i fjordene, fisk, fugl og vilt fantes det i mengder og det var mer enn nok til de få som bodde her da.

Arkeologene tar et oppgjør med mytene om det nærmest ulevelige steinalderlivet og bruken av begrepet steinalder i tilknytning destruktivitet, krig og elendighet.

Fra reportasjen heter det bl.a.:

I skoghellingen rett utenfor sentrumsbebyggelsen i Porsgrunn har arkeologene funnet sporene av det vi med dagens moderne terminologi kan kalle et sommerparadis:

«– De som bodde her har gjort som folk flest i steinalderen, fisket og jaktet på dyr. De har fråtset i kortreist mat. Den gangen gikk sjøen helt inn over de flate grønne landbruksjordene på Vallermyrene i Porsgrunn. Og da var det både fisk og småhval i fjordene, sier utgravingsleder for Vestfoldbaneprosjektet, arkeolog Gaute Reitan.»

og

«Utgravingsleder Reitan får støtte fra arkeologkollega Håkon Glørstad, som mener at steinaldermenneskene ofte bare trengte å jobbe et par timer om dagen for å skaffe mat til familien på boplassen:

– Det var et godt liv. Klimaet var varmere og fuktigere enn i dag, mer som det vi ser lenger sør på kontinentet. Det var mer løvskog, og ikke is på vann og fjorder. Og det var altså nok av mat i skogene, og i havet.»

Gjennomsnittlig levealder på den tiden (7- 11000 år siden) var relativt kort på 40 år, grunnet sårbarhet for sykdom, infeksjoner og voldsom død, men livet ser altså ifølge arkeologien ut til å ha vært godt for de som fikk oppleve et tynt befolket nordisk naturparadis da siste istid ebbet ut.

Les hele reportasjen her

Se og den gode serien Akeologene som tar opp tema fra Norges forhistorie

 

Relatert

Førkristne riter og offeranlegg – NRK Museum

Mumier av europeisk opphav funnet nord for Tibet