Ja, ja Gundersen! En kort kommentar til «Snåsakoden»

Snaasamannen

Kristian Gundersens har skapt debatt med sin nye bok Snåsakoden som kritiserer alternativ medisin. Gundersen har vært sterkt kritisk tidligere til den positive oppmerksomhet Joralf Gjerstad beste kjent som Snåsmannen har fått i media.

Av Lars Granlund, massør

Forståelse og søken etter forståelse. Viktige redskaper for en forsker. Jeg er selv en skeptiker og tilhenger av vitenskap. Jeg er utdannet massør og dermed plassert som alternativbehandler. Det aller meste av min kunnskap om menneskekroppen og helbred bygger på skolemedisin og vitenskap. Mye kunnskap som er kjent men som kanskje ikke passer inn i dagens stykkpristenking og økonomiske samlebåndssykehus. Kunnskap som heller ikke er med på å fylle medisinprodusentenes bankkonti.

Vitenskapen kan dokumentere at selv en liten berøring vil øke produksjonen av kroppens eget  ”helbredelseshormon”  oksitocin. Mest sannsynlig vil det å blåse på et sår også virke.  Man vet også noe om andre faktorer som kan bidra til det samme. Mat, trivsel og det å føle seg sett/ bekreftet. Faktorer som rehabiliterinsanstaltene er gode på. Det er heller ikke utenkelig at noen mennesker utløser mer av dette enn andre. På samme måte som vi trives bedre sammen med enkelte mennesker enn andre. En positiv forventning vil også ha en forsterkende effekt. Er det altså bare placebo? Ifølge vitenskapen er svaret selvsagt ja. Men er vitenskapens forståelsesredskaper gode nok til å nærme oss en forståelse? En vitenskap som reduserer den aller største helbrederen, våre egne kropper, til bare placebo. På denne måten agerer vitenskapen og dens mest konservative krefter som om vitenskapen kom før mennesket. En vitenskap som vet noe om faktorer som spiller på lag med våre egne helbredelsesfunksjoner, men som i for liten grad gjør det. Begrepet pasient er symptomatisk for denne holdningen, tålmodig passiv venting – mens den store vitenskap skal ordne opp.

I denne sammenhengen har alternativene tilført legevitenskapen noe. – En større ydmykhet i møte med mennesker – Å ta seg tid nok til å se hele mennesket.

Her trengs et paradigmeskifte. Vi trenger nye begreper både for menneskets egen helbredelseskraft og for den tålmodige pasient.

Bildet viser Joralf Gjerstad, Snåsmannen, omkranset av ivrige fans på Norli før jul

 

Relatert

Naturvitskap og mytar