Inngruppe som paradigmeskifte – en samtale med Terje Bongard

Hesjing i naturenga, Ryghsetra - foto: KULTURVERK.COM

Humanbiologen og forskeren Terje Bongard angriper vekstparadigmet og det fremmedgjørende storsamfunnet i en åpenhjertig samtale med James Alexander Arnfinsen redaktør for Levevei.no,vi her gjengir som podcast. Bongard utdyper med bakgrunn i sin bok  Det biologiske mennesket – individer og samfunn i lys av evolusjon, hva som ligger til grunn for hans samfunnssyn som har sin bakgrunn i fagfeltet human adferdsøkologi som han tok doktorgraden i. Gjennom forskningsresultater viser han til at menneskets adferd er bundet av evolusjonære biologiske disposisjoner som og avtegner seg i kultur og sivilisasjon. Denne adferden er avgjørende å forstå for å kunne regulere og motvirke  destruktiv menneskelig virksomhet som overforbruk og naturødeleggelse, er Bongards tese.

Bongard fremmer inngruppen som eneste bærekraftige modell for et samfunn i økologisk balanse, det vil si lokalsamfunnet, eller småsamfunnet. Dette fordi det er i de små transparente samfunnene at vi ansvarliggjøres som enkeltmennesker ovenfor fellesskapet, gjenneom korrigering og oppmuntring. I en inngruppe så har mennesket oversikt og følelse av tilhørighet og samfunnet gir dermed mening, fremfor det globaliserte storsamfunnet som fremmedgjør og dermed fremmer ansvarsløshet og utrygghet for individet. Videre beskriver han hvor vanskelig det er å fremme alternativer akademisk og politisk som  ikke følger styrende konsensus, og dermed får ikke samfunnet den nødvendige korreksjon for å kunne motvirke den katastrofe natur og menneske beveger seg mot nå. Bongard erkjenner i samtalen at det er radikale løsninger som behøves, det nytter ikke å flikke på noe som ikke fungerer, politisk nytenkning og fundamental holdningsendring må til.

(…) «klima er bare et symptom, klima er bare toppen av isfjellet…vi er jo i ferd med å bryte sammen, hele økosystemet»

Terje Bongard

 

Lytt til samtalen i sin helhet her

Episode-66-Terje-Bongard

 

Anbefalt lesning: På parti med den nære framtida (Bongard og Røskaft om mangelen på politiske alternativer)?

Hør andre samfunnsaktuelle podcaster hos Levevei.no

 

Relatert    

Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi

Fra massesamfunn til stammesamfunn? Terje Bongard hos NRKs Verdibørsen

Ost er samfunnsutvikling

Er naturen fascistisk?

En dypøkologisk kur mot konservativ impotens

Befolkningspolitikken og vekstens grenser – det glemte aspektet av Bredo Berntsen

David Attenborough og vitenskapsfolk advarer mot befolkningskatastrofe