Godt nyttår – for en fortsatt fremtid på the pale blue dot

[vsw id=”7ObnEpRccHM” source=”youtube” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]

Vi vil takke for året som har gått og ønske våre lesere en verdig og meningsfull inntreden i det nye året 2013.  Utfordringene blir stadig flere for en stadig voksende menneskehet og hardt prøvet natur; det kan være lett å fortvile, føle avmakt – eller likegyldighet. Men verden, universet vi lever i, kosmos, er fortsatt et forunderlig fantastisk sted, og innehar i dette øyeblikket potensielt alle muligheter til endring i retning av større balanse og harmoni, selv om dette i lys av prognoser og sannsynlighet fremstår som nærmest umulig.

«The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand.»

Carl Sagan

Men la ikke dette fokuset på det umulige, det katastrofale, det negative, bli det som stenger for det som er mulig – det umulige som blir en mulighet.  I det øyeblikket tilstrekkelig mange tror på forandring, en transformasjon, vil den finne sted.

Vår klode er nesten bortenfor vår forstand vakker, og derfor så sårbar, et fnugg i en uendelighet av tid og rom.  Som Carl Sagan (1934 – 1996), astronom, astrofysiker, kosmolog og ikke minst en fremragende vitenskapsformidler uttrykte det, a pale blue dot:

 «From this distant vantage point, the Earth might not seem of particular interest. But for us, it’s different. Consider again that dot. That’s here, that’s home, that’s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every “superstar,” every “supreme leader,” every saint and sinner in the history of our species lived there – on a mote of dust suspended in a sunbeam.

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. 

Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. 

The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand. 

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we’ve ever known.»

Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space

 

Dette fnugget er unikt, det finnes ikke maken noe sted, ta en kikk på denne planeten slik den ser ut ovenfra den internasjonale romstasjonen (ISS) i klippet, tenk på vår planet, vårt hjem og helheten du er del av i det nye året, slik at du kan møte fremtiden med perspektiv på hva som egentlig har betydning både for ditt eget liv og alt annet levende, i året og årene som kommer.

Vi ønsker med dette alle som har fulgt oss så langt et riktig godt og meningsfullt nytt år

Redaksjonen