Thorium mulig energikilde for fremtiden?

Norge sitter på en av verdens største kilder av thorium, et radioaktivt grunnstoff som til forskjell fra uran brytes betraktelig raskere ned (300 år mot over 100 000+ for uran), og som kan løse mangel på naturfiendtlige fossile brensel. 

Thorium Think Tank har nylig sluppet rapporten «Thorium – en fremtidsressurs i Oslofjordregionen?» som belyser mulighetene for utvinning av thorium i Norge for kraftformål. Fen i Telemark, og deler av Østlandsområder har blant verdens største forekomster av thorium som kan bli en fremtidens viktigste energikilder når man går bort fra fossile energikilder som dominerer vår bruk av energi.

En tidligere geologisk undersøkelse i 2007 avdekket at Norges forekomster av thorium tilsvarer et energinivå som er 100 ganger større enn det som m er tatt ut av olje og gass, inkludert gjenværende reserver. At Thorium til forskjell fra uran og plutonium er langt raskere nedbrytbart, gir det energikilden klare fordeler som et mulig alternativ til det hegemoniet fossile og lite bærerkraftige energikilder som kull, gass og olje har for fremtiden. Russland og India driver nå aktive forsøk for å bruke thorium i enkelte av sine reaktorer, men for særlig effektiv utnyttelse må nye reaktorer utvikles.

Fremdeles er utvinning av thorium ineffektivt og dyrt, og det vil kreves stor teknologisk satsning for å effektivisere produksjon av thorium for energiformål. Likevel kan dette bli en av flere alternativer som tvinger seg frem ettersom verdens befolkninger øker eksplosjonsarted og energibehovet stadig øker i takt med forbruksvekst.

Les mer om rapporten her  

Last ned rapporten

 

Relatert

Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig

Peak oil i kontekst II: Et Norge uten olje

Et slag i lufta – en dokumentar om vindkraftindustrien som raserer vår naturarv