Vindkraften dreper havørn

Den påstått miljøvennlige vindkraften driver ikke bare hærverk på unikt naturlandskap som har preget vår lokale identitet i årtusener, men tar også livet av utsatte fugleliv som havørnen.   I tillegg til at vindkraften ikke er nødvendig for norsk energiforbruk, men derimot for å fore vekst i energiforbruk og forbruksvekst også utenfor landets grenser, ødelegger vindmøllene verdifulle naturområder og sårbart biomangfold.

En reportasje i NRK avslører at havørn stikk i strid med påstander ikke tilpasser seg og venner seg til de voldsomme vindmøllene som er reist på Smøla (Smøla vindpark). Bestanden har blitt kraftig desimert og man antar at 49 ørn er drept de siste ti årene på Smøla, hvilket gjør at bestanden er betraktelig lavere enn tidligere antatt.

Naturen her verkar som ein magnet på yngre havørner. Dødstala viser difor ingen teikn på nedgang. I løpet av dei åra der dei har søkt intensivt med hund etter kollisjonsdrepte fuglar fann forskarane i snitt 7–8 havørner per år. Ca ein av tre vaksne som døyr, mister livet på grunn av kollisjon med ein vindturbin.

Espen Lie Dahl har i fleire år samla fjøra for DNA-analyse. Det har gitt meir eksakt kunnskap om havørna på Smøla.

– Det viser seg at bestanden er mindre enn vi trudde. Dei såg først for seg at det var 65 par, men i røynda er det berre mellom 45 og 50 par, seier Lie Dahl til NRK i reportasjen.

Hittil har det blitt funne 49 drepne havørner i terrenget på Smøla. Så langt er ingen tiltak sett i verk for å hindre at den totalfreda havørna skal kollidere med turbinane. Fuglane har berre vorte overvaka på ulikt vis konkluderer NRK artikkelen.

Les resten og se videoreportasje her 

Smøla vindpark

En totalfredet havørn blir slik ofret under den tvilsomme påstanden om fornybar energi, men som faktisk er en trussel ikke bare mot lokalmiljø og naturlandskapet, men og mot artsmangfoldet. «Miljøvennelig» energi, er ikke det samme som naturvennlig kan vi igjen konstatere.

 

Relatert

Klimameldingens klimatiltak er naturfiendtlige

Norsk kongeørn, enestående film

Riddernes seier over vindturbinene – Kamp mot vindmøller er ikke alltid forgjeves

Nyliberalt dukketeater – Jordsmonnet ofres globalt i skyggen av klimaendringer og forbruksvekst

Den norske strømkrisen – en bløff