Draumeland – Fornybar energi som mareritt

Hva skjer når mennesket mister kontakten med sine røtter og blir en del av et produksjonsapparat? Hva skjer når unike naturressurser, naturlandskap og livsmangfold alle har følt eierskap til, selges ut som billig, fornybar energi? Draumeland, en islandsk dokumentarfilm om Islands økonomiske vekst og fall sett i lys av salg av billig energi – og om et tradisjonelt levesett som forsvant i løpet av en generasjon.

Av redaksjonen

«Samfunnet verkar alltid å vera på grensen til å velte. Framgang bringar ikkje fred eller tryggleik. Tvert om: Frykt og utryggleik truar i horisonten»

Draumeland

Dokumentarfilmen Draumeland (originaltittel: Dreamland) forteller hva som skjer med et samfunn som mister kontakten med det opprinnelige livsgrunnlaget og dermed naturen i en evig jakt på økonomisk vekst – hvordan naturen, og mennesket, blir den store taperen når den kun blir et middel for et mål om vekst uten ende, et evig produksjonsapparat hvor menneske, maskin, natur og vare knapt kan skilles fra hverandre.

Filmen er aktuell i en tid hvor stadig sterkere stemmer både i næringsliv, naturvernorganisasjoner og ikke minst blant politikere gjør seg gjeldende for å ofre norsk natur og naturlandskap for påstått «miljøvennlig» fornybar energi som skal mate den videre forbruksveksten, og dermed videre forringelse av naturgrunnlag og naturlandskap. Den grønne energien har konsekvenser for naturen, og den handler ikke om veldedighet, men profitt, stor profitt.

At verdiene som går tapt ikke kan gjenskapes og dermed er umistelige, ignoreres glatt av beslutningstagere, globale selskaper og vanlige mennesker i jakten på flere forbruksgoder de ikke behøver, beskriver denne filmen.

Vi får og innblikk i hvordan multinasjonale selskap bevisst bruker økonomisk svakhet for å kjøpe seg tillit, gjennom metoder som vanskelig kan beskrives som annet enn korrupt,  tapper nasjonale lån fra IMF og om hvordan billig fremmed arbeidskraft utnyttes kynisk for velstandsvekst. Her finnes ingen edle motiver annet enn jakten på det udefinerte «mer».

En selsom scene i filmen er hvordan NATO avholder en øvelse som tar for seg et fremtidig scenario hvor man bekjemper naturvernere, noe som kan gi en pekepinn på hvilke midler som vil tas i bruk for å beskytte investeringer i fremtiden mot protester.

Men dette er mer enn en tørr elendighetsbeskrivelse, dette er en vakker, malerisk og trist fortelling med islands mektige og dramatiske natur i hovedrollen, om hvordan et folk kan miste kontakten med det vesentlige og om hvor mye som går tapt når mennesket slutter å bry seg om annet enn seg selv. Draumeland beskriver et moderne samfunn hvor mennesker er preget av frykt og usikkerhet overfor fremtiden, og denne frykten bidrar til at mange har vanskelig for å se virkeligheten eller andre alternativer, men klynger seg fast til illusjoner de knapt tror på og avviser kritiske stemmer.

Filmen viser at natur er mer enn biologi for mennesket, det er identitet og kultur, og måten vi forholder oss til naturen forteller om hvem vi er som mennesker på godt og ondt. Draumeland er historien om hvordan drømmen om verdens vakreste land ble et mareritt, en drøm vi kjenner godt.

Se filmen her på  NRK-nett

Offisiell nettside

Naturscener fra filmen

[vsw id=”Kp5n2vd8c9o&feature=endscreen” source=”youtube” width=”500″ height=”281″ autoplay=”no”]

 

Relatert

PORTRETTET: Synnøve Kvamme – Jeg kan ikke sitte stille og se på maktovergrep

Klimameldingens klimatiltak er naturfiendtlige

Den norske strømkrisen – en bløff

Island, blikk på kriseøya og gulløya

Nyliberalt dukketeater – Jordsmonnet ofres globalt i skyggen av klimaendringer og forbruksvekst