David Attenborough og vitenskapsfolk advarer mot befolkningskatastrofe

I den fruktløse debatten omkring klima, CO2 og en bærekraftig fremtid, diskuterer man symptomene, men unngår årsaken, mennesket selv. David Attenborough peker i en engasjert  dokumentar på overbefolkning som verdens største miljøproblem. Samtidig konstaterer vitenskapsfellesskapet  The Royal Society i en rapport at det er mennesket og overbefolkningen som er den største trusselen mot natur og miljø.

I en nylig publisert artikkel på TV2 Storm «Her er den virkelige årsaken til klimaproblemet» referer man til rapporten fra Royal Society.

Rapporten til Royal Society peker på ofte gjentatte problemstillinger som overforbruk, fattigdom og lavt utdanningsnivå, men det som skiller rapporten fra andre er at den konkluderer med at demografi og befolkning ikke kan skilles fra en løsning på miljøkrisen verden står ovenfor. Det er andre toner enn hva våre hjemlige miljøvernorganisasjoner tar opp.

Samme artikkel hos storm.no siterer professor i zoologi ved UiB Harald Kryvi som i en kronikk i Bergens Tidende « Vi er altfor mange» går hardt ut mot fornektelsen av overbefolkning som miljøproblem:

–       Antagelig er det for dystert for folk flest, og politikere (ikke minst i FN) vegrer seg mot å kritisere folks kultur eller vaner, – og så godt som ingen våger å si noe negativt om religiøse forestillinger. Dette er synd, for overbefolkning er den direkte eller indirekte årsak til en rekke regionale konflikter, fattigdom, sult, underernæring, totalt uverdige liv og ikke minst alle våre miljøproblemer – det såkalte klimaproblemet inkludert. Overbefolkning er også årsak til de storstilte og grove naturødeleggelsene – særlig utryddelse av arter – som foregår på Jorden i dag, innleder Kryvi sin kronikk med.

Videre beskriver Kryvi at det er realisme vi behøver.

–       Det som trengs, er realistisk beskrivelse av problemene, og realistisk diskusjon om hva som bør gjøres. Slik vi holder på nå, ødelegger vi naturen i et tempo verden aldri har sett før, det er ytterst klanderverdig i seg selv og i tillegg eroderer det grunnlaget for de kommende generasjoners eksistens.

–       Etter mitt syn blekner alle andre verdensproblemer fullstendig i forhold til dette. Som det har vært sagt, der er ingen miljøproblemer som ikke har sammenheng med overbefolkning, og derfor ingen som ikke blir lettere å løse om man tar fatt i befolkningsproblemet..

Les kronikken her 

I en ny BBC-serie advarer den verdensberømte naturprogramskaperen David Attenborough om overbefolkningen og dens enorme konsekvenser for klodens og naturens fremtid.  Befolkningskrisen setter seg selv på agendaen, uansett om politikere, miljøvernorganisasjoner og media velger å se en annen vei.

Se den vellagede serien «How Many People Can Live on Planet Earth?»

[vsw id=”nLfwuPKOrpA” source=”youtube” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]

 

Rapporten «People and the Planet Report» fra The Royal Society kan lastes ned her     

Kortversjon av «People and the Planet Report» 

 

Relatert 

Befolkningskrisen – en kommentar

Frihetens grenser

Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi

Befolkningspolitikken og vekstens grenser – det glemte aspektet av Bredo Berntsen

Overbefolkning, beretningen om en varslet, men fortiet katastrofe – kommentar til debatt på Litteraturhuset

Biologisk mangfold – et begrep, ikke bare et uttrykk for festtaler   

Om ei budstikke, befolkningsvekst og ansvarsbevissthet