Sjømatguiden 2012 – havnaturen er truet

75 % av verdens fiskebestand er truet av overbeskatning. WWF har nå lansert sjømatguiden for 2012 og med den hvilken fisk du kan spise med god samvittighet.

Vårt hav og ikke minst det under havoverflaten er en like viktig del av vår natur som det vi daglig ser som fjord, fjell, marker og skog. Nå er fiskebestandene og havnaturen truet av forurensning, en forsøplende oppdrettsnæring og ikke minst overforbruk.

Det er lett å bli oppgitt og fortvilet over tilstanden, men selv om man ikke kan avstedkomme systemendringer umiddelbart så er forbrukermakt et potent virkemiddel.

Gjennom ditt forbruk kan du påvirke ved å påpeke ovenfor andre hvorfor du for eksempel ikke spiser norsk hummer som WWF mener trenger 10-års fredningstid for å kunne bygge opp bestanden.  Det er tydelig å se på listen over rødmerket sjømat at det er norsk materiell velstand som har gjort bidratt til å true vår havnatur.  Overfloden kan lett bli vår fattigdom på lang sikt om vi ikke endrer våre matvaner drastisk.

Rødmerkede sorter, klikk på den enkelte for informasjon:

Les sjømatguiden her 

Last ned sjømatguiden i sin helhet her

 

Relatert 

Oljeutvinning skader fiskebestanden

Fiskeoppdrett – en økologisk katastrofe

Dear Norway: Help Save Canada’s Wild Salmon

Hav og fjell: Norsk identitet

Fiskerbonden Erik – et utdøende levesett