Ost er samfunnsutvikling

I dette korte intervjuet på nettstedet Levevei.no diskuterer gårdbruker Svein Håpnes og James Alexander Arnfinsen tradisjonell versus moderne osteproduksjon, og relaterer det hele til samfunnsutvikling generelt. 

«God smak er å ha god tid»

”I denne episoden samtaler jeg med osteprodusent Svein Håpnes. Han driver gårsysteriet Skånaliseter og i samtalen forteller han blant annet om hvordan ost kan produseres i tråd med naturens egne prosesser. Videre i samtalen utforsker vi hvordan osteproduksjon kan fungere som en metafor for samfunnsutvikling mer generelt. For eksempel, hvilke prinsipper fra økologisk matvareproduksjon kan overføres til organisasjonsutvikling?”

Hør intervjuet med osteyster Svein Håpnes her:

[audio:http://www.kulturverk.com/wp-content/uploads/2012/05/Episode_28_Ost_bakteriekultur_og_samfunnsutvikling.mp3|titles=Episode_28_Ost_bakteriekultur_og_samfunnsutvikling]

Intervjuet berører tema som er prekære både i Norge og i Vesten generelt. Monokultur og standardisering er som kjent hovedingredienser i det moderne samfunnet. Både jordbruk og samfunn er preget av en ensretting som på overflaten gir enkelte fordeler (for eksempel økt volum og lavere pris), men som også skjuler viktige farer.

I naturen finner mangfoldet sin naturlige balanse. Et økosystem opprettholdes i kraft av sin store variasjon. Alle elementene er gjensidig avhengig av hverandre. Interaksjonen mellom alle de forskjellige artene gir omskiftelighet på kort sikt, men stabilitet på lengre sikt. Det gir stabilitet fordi mangfoldet gjør at systemet tilpasses endringer uten å bringes ut av balanse. Man kan aldri unngå endring, og dermed er det en illusjon å tro at man kan fastholde systemer, enten det er snakk om samfunn eller dyrkingsmåter, i rigide mønster. Man må tillate mangfold, med all den risiko det synes å medføre, for å unngå det større onde som ligger i et for lite fleksibelt og livskraftig system.

På dagens norske matvarescene er det kun fire dagligvarekonsern som dominerer, og dette lider mangfoldet under. Det øker også landets sårbarhet. Det fins med andre ord dype og særs viktige spørsmål under det pågående landbruksopprøret.

Lenker

Skånaliseter Gårdsysteri

LeveVei

Relatert:

– Norsk mat er ingen selvfølge, bøndene varsler matstreik

Permakultur – levedyktig kultur for fremtiden