WWF: Jorden er ikke stor nok

I en ny rapport  Living Planet Report 2012 WWF publiserer kommer det frem drastisk reduksjon av biomangfold som følge av befolkningsøkning og forbruksvekst. Jorden er ikke stor nok om nåværende forbruks- og befolkningsvekst skal fortsette konkluderer rapporten med.   

Redaksjonelt

Siden 1970 er biomangfoldet redusert med 28 prosent ifølge rapporten og denne utviklingen er på ingen måte synkende tross økt kunnskap om dette i offentligheten.

Om alle skulle leve som gjennomsnittspersonen i USA, ville vi trenge fire jordkloder, skriver WWF Norge i presentasjonen av rapporten på sin hjemmeside. Tilsvarende for nordmenns forbruk er 2,7 kloder. Uansett prognose viser tallenes tale tydelig at det er forbruks- og befolkningsvekst som er trusselen mot natur og miljø.

Rapporten fra WWF beskriver bl.a. hvordan store, kommersielle investorer kjøper opp land i sør for å sikre seg arealer til matproduksjon, ofte på lokalbefolkningens bekostning. I løpet av mindre enn et tiår er områder som tilsvarer størrelsen på Vest-Europa kjøpt på denne måten. Mesteparten av disse oppkjøpene foregår i Afrika. Kjøperne er gjerne utenlandske investorer og multinasjonale selskaper.

–Det store bildet som årets utgave av Living Planet Report viser, handler om at folk i sør ofrer sin natur og sine ressurser for vår rikdom. Mange av verdens aller fattigste og mest sårbare land subsidierer livsstilen i rikere land som Norge. Living Planet Report viser hvordan disse landenes ressursgrunnlag blir stadig dårligere, mens det meste av velstanden som bygges havner i de rike landene, sier WWFs Nina Jensen i forbindelse med lanseringen.

Living Planet Report identifiserer flere endringer som må finne sted i en gradvis global prosess for å endre denne utviklingen:

Tiltakene dreier seg om bedre naturforvaltning, mer miljøvennlig produksjon, overgang til fornybare energikilder, mer miljøvennlig diett, bedre tenking rundt bærekraft i finanssektoren, og en mer rettferdig fordeling og kontroll med befolkningsveksten. Både politikere, næringsliv og folk flest må bidra.

I rapporten pekes det og på de økende presset og det økologiske fotavtrykket som de voksende økonomiene som Kina representerer, som opplever en eksplosjonsartet forbruksvekst i sammenheng med sin økonomiske fremgang.  Selv om rapporten konkluderer med store globale og i sin konsekvens lokale og regionale grep, kommer det ingen konkrete forslag eller kritikk av nåværende økonomiske system som ligger til grunn for truslene mot livet og biomangfoldet på jorden, selv om man oppfordrer beslutningstagere og befolkninger om gjensidige endringer. Likevel er rapporten viktig i det den identifiserer utvetydig de vesentligste utfordringer og problemer jordens natur og befolkninger står ovenfor i uoverskuelige fremtid. Problemer vi ikke kan flykte fra.      

Interaktiv graf og kalkulator over nasjonalt og globalt økologisk fotavtrykk

Til interaktiv hovedside for rapporten

Last ned rapporten Living Planet Report 2012 her

Last ned kortversjon av Living Planet Report 2012 her

 

Se den offisielle lanseringen av rapporten fra verdensrommet ved ESA-astronaut Andre Kuipers

[vsw id=”5_urelnADjI” source=”youtube” width=”400″ height=”233″ autoplay=”no”]

 

Relatert

Frihetens grenser

Biologisk mangfold – et begrep, ikke bare et uttrykk for festtaler   

Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi

Befolkningspolitikken og vekstens grenser – det glemte aspektet av Bredo Berntsen

Overbefolkning, beretningen om en varslet, men fortiet katastrofe – kommentar til debatt på Litteraturhuset

Befolkningskrisen – en kommentar

Om ei budstikke, befolkningsvekst og ansvarsbevissthet