– Norsk mat er ingen selvfølge, bøndene varsler matstreik

Som et ekko av lørdagens kommentar her på KULTURVERK, varsler Bondelaget nå matstreik. Hva det vil innebære for den nære fremtid vil tiden vise.

Redaksjonelt

Etter en helg og mandag preget av en uvanlig aksjonsiver fra bondeorganisasjoner så vel som regionale og lokale initiativ varsler Bondelaget at de nå vil trappe opp til matstreik. Bondeoppgjøret er i ferd med å utvikle seg til et bondeopprør, slik A. Viken etterlyste i sin kommentar «Mens vi venter på et bondeopprør» nylig.

– Det er snakk om forsyning av varene vi leverer. Folk flest kommer til å merke det, og regjeringen kommer til å oppfatte det som en klar melding tilbake til seg, uttaler Bondelagets generalsekretær Peter Skorge til Nationen.

– I første omgang holder vi på fram mot 17. mai. Det er en dag vi ikke skal bruke til markeringer. Men også på senere tidspunkt skal det bli tydelig for regjering og osloborgere at det finnes bønder.

Skorge sier videre at bøndene må få lov til å markere standpunktene sine tydelig.

– Aksjonene arrangeres av lokal – og fylkeslag, ikke av den sentrale organisasjonen. Vi skal ikke ha markeringer som skaper farlige eller helt klart ulovlige situasjoner, men det må være rom for å markere standpunkt tydelig, fortsetter han.

Les resten her

Aksjonsiveren er det for tiden ingenting å si på, høyballer, «kidnapping« av lokalpolitikere, sperring av ferdselsårer, utplasserte kyr, melkespann som tømmes ut, og et utall bannere, er noen av de aksjonsformer man har sett til nå.

En effektiv og langvarig matstreik i kombinasjon med positive kampanjer ovenfor publikum, som er mer kreative enn negative som å helle melk ut og sperre for bilister (som neppe vant flere for saken), vil understreke for de fleste hva dette handler om: Norges matfat og i ytterste konsekvens, Norges fremtidige sikkerhet. Hvis mat blir en knapphetsvare har symbolmilliarder ingen verdi, som forskeren Terje Bongard tidligere har skrevet om herpå KV.  Den mye omtalte og nærmest komiske «smørkrisen» er bare en forsmak på hva som venter hvis leveransen av melk og meieriprodukter stopper opp.

Denne kampen vinnes i media, og derfor er det viktig at man mobiliserer folk ikke bare lokalt, men nasjonalt og går til det prinsipielle i debatten fremfor detaljer om kroner og øre og budsjetter. Det handler om hvilken grad av selvforsyning nordmenn vil ha for fremtiden og hva vi synes norsk mat og norske råvarer er verdt.  Det er hva nordmenn skal ta stilling til.

Det tiden vil vise er hvorvidt man nå makter å stå løpet ut til man har en langvarig avtale basert på en fundamental forståelse omkring hva bonde og landbruksnæringen betyr nasjonalt i et langsiktig perspektiv, og ikke år for år. Man får håpe på at den misforståtte lojaliteten til Senterpartiet ikke får topper i bondeorganisasjonene til å selge seg billig før budsjettbjørnen er skutt. Det er for å bruke et forslitt ordspill, spilt melk, om man tar til takke med smuler for å vende tilbake til forhandlingsbordet med enda færre bønder og enda større misnøye til neste år.

Bondelaget: Matmjølanlegg blir blokkert tirsdag morgen

 

Relatert 

Allianse for ny landbrukspolitikk sier nei til frihandel

Nyliberalt dukketeater – Jordsmonnet ofres globalt i skyggen av klimaendringer og forbruksvekst

Fra by og land, mann mot mann til visjon 2040

Lokalmatseminar – fremtidens landbruk er foredling

Matvaresikkerheten truet – NATO advarer

KULTURVERK støtter opprop og folkeaksjon for norske bønder