Klimameldingens klimatiltak er naturfiendtlige

I kjølvannet av regjeringens klimamelding går Rune Aanderaa, daglig leder  for SABIMA  (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), hardt ut mot klimameldingen og deler av miljøvernbevegelsen som han mener er blitt kraftbransjens beste lobbyister.

I et intervju med ABC-nyheter angriper han Klimameldingen og Bellona og Zero og til dels Naturvernforbundet og WWF for å gå kraftbransjens ærend ettersom de tar tingene i gal rekkefølge. Det vil si de satser på å forsyne økt vekst og forbruk av kraft og utbygging som vil være på beskostning av naturareal og biologisk mangfold, og uttaler bl.a.:

Veldig mange av klimatiltakene i dag krever mye areal til vindkraftanlegg og systematisk omgjøring av vassdragsnatur, sier Aanderaa.

– Eksisterende vindkraft og nye vindkraftanlegg det er søkt om, vil beslaglegge 6000 kvadratkilometer, legger han til.

– Allerede i dag er 87 prosent av de truede artene truet på grunn av arealendringer, sier Sabima-lederen og konkluderer:

– Skal tap av biologisk mangfold bli noe mer enn festtaler, må vi drastisk endre måten vi bruker areal på, og i hvert fall ikke starte nye store naturinngrep

Dette er en holdning som nå deles av stadig flere naturvernere og ikke minst DNT, som er sterkt kritiske til at Norsk natur skal ofres for energi Europa, fremfor at det satse på lavere forbruk av energi og enøktiltak

Avslutningsvis konkluderer han:  – Vi er også bekymret for klimaendringene. Men klimatiltak som legitimerer økt vekst, vil vi til livs. For regjeringens klimamelding holder det ikke å dempe veksten i utslipp. Man må faktisk få dem ned, sier Rune Aanderaa.  

Les intervjuet i sin helhet her

 

Relatert

Nedbygging av norsk natur redder ikke verdens klima

Den norske strømkrisen – en bløff

Riddernes seier over vindturbinene – Kamp mot vindmøller er ikke alltid forgjeves

I kamp mot monstermaster – på tur med Hardangeraksjonen