Alliansen ny landbrukspolitikk aksjonerte for norsk matproduksjon – opprør i Senterpartiet

Alliansen ny landbrukspolitikk (Anl) protesterte mot den nye landbruksmeldingen og dens mangel på konkrete tiltak for norsk selvforsyning og matproduksjon. Som en symbolsk protest overrakte de en melkekartong med påskriften «Tinemelk på soya frå Brasil».

Meldingen var tydelig da representanter for Anl , som er en tverrpolitisk organisasjon, stilte opp foran Stortinget for å markere sin misnøye med landbruksmeldingen som i dag ble behandlet i Stortinget. Under banneret «Norsk mat på norske ressurser» slår de både et slag for den norske bonden, men og bønder og befolkning globalt sett. De ser store jordbruksarealer gå med til kraftforproduksjon som importeres til bl.a. Norge på bekostning av natur og lokalbefolkninger som sliter med sult og fattigdom.

– Det er en melding uten midler. De har et stolt mål om å øke matproduksjonen med 20 prosent — uten at det står noe om hvordan. Regjeringen har ikke en landbrukspolitikk som er fremtidsrettet, uttaler Øyvind Aukrust som er leder for Alliansen ny landbrukspolitikk, til Nationen.

I en pressemelding uttaler Anl bl.a.:

Dagens politikk gjør Norge stadig mer avhengig av landbruk i andre land, som mange steder rammes av blant annet tørke og flom som følge av klimaendringene. Halvparten av maten vår og stadig mer av fôret importeres. Fra 1990 til 2008 ble Norges fulldyrka areal redusert med 400 000 dekar, som tilsvarer 50 000 fotballbaner. På 20 år, fra 1989 til 2008, økte kjøttproduksjonen med 56 prosent. Fordi vi produserer stadig mer kjøtt samtidig som matjord bygges ned og jordbruket sentraliseres, øker importen av fôr. Det siste tiåret har importen av kraftfôr økt omkring en prosent per år.

– Det mest konkrete som står om hvordan matproduksjonen skal økes, er at økningen kan skje basert på importerte ressurser. Hvis produksjonen økes primært ved hjelp av importert fôr, undergraver det landbrukets legitimitet. Når produksjonsgrunnlaget importeres kan vi jo like gjerne importere ferdig mat. For verdens matforsyning og miljøet er det samme om vi importerer kylling eller kyllingfôr, påpeker Aukrust.

Alliansen mener blant annet også at en høyere pris på kraftfôr, kombinert med styrka tollvern og høyere målpriser for råvarer fra landbruket, vil være avgjørende for å stimulere til økt bruk av norske arealressurser. De kan ikke se at regjeringspartienes virkemidler legger opp til en slik kursendring som etter deres mening trengs.

Men protestene stopper ikke der. I Senterpartiet er det fra grasrota sterke reaksjoner mot regjeringens mangel på oppfølging av ambisjoner for norsk selvforsyning. De har utformet et opprop som hittil 80 tillitsvalgte i Sp og Senterungdommen har underskrevet. Senterpartileder Liv Signe Navarsetes reaksjon er at «Sp blir svekket».

I oppropet heter det i innledningsvis:

  • Norge ikke bare har en rett, men også en plikt til å utnytte arealressursene våre for å styrke matproduksjonen.
  • Sjølforsyningsgraden vår må økes ved å styrke importvernet, slik at import av korn blir redusert så mye som mulig, og at det blir mulig å satse sterkere på beite og utmarksressursene.
  • Inntektsgapet mellom arbeid i jordbruket og andre næringer må tettes.
  • Landbruksmeldinga må bli starten på et inntektsløft.
  • Dyrka jord må gis varig vern i jordloven.

Underskriverne av dette oppropet er medlemmer i Senterungdommen og Senterpartiet over hele landet. Vi støtter det vedtaket som landsmøtet gjorde, og vi krever at Senterpartiets stortingsgruppe følger opp dette vedtaket når landbruksmeldinga skal behandles i Stortinget. Stortingsgruppa kan ikke la seg tvinge av Ap og SV til å gå bort fra partiets kjerneverdier ved å stemme imot vedtak i sitt eget landsmøte.

Oppropet kan i sin helhet leses her

Med dagens politikk har over halvparten av landets gårdsbruk blitt lagt ned siden 1999. Samtidig baseres stadig mer av norsk matproduksjon på areal i utlandet. Det gjør oss bekymra for framtida til norsk landbruk, sier Øyvind Aukrust i Natur og Ungdom, som er leder for Alliansen i pressemeldingen i forbindelse med aksjonen foran Stortinget.

Fremtidens landbrukspolitikk er på ingen måte avgjort og kampen for naturvennlig norsk matproduksjon og selvforsyning fortsetter.

 

Relatert

Allianse for ny landbrukspolitikk sier nei til frihandel

Matvaresikkerheten truet – NATO advarer