Ikke kast mat – lær matvett

Matvett.no er en ny kampanje satt igang for å få bukt med det enorme og naturfiendtlige matsvinnet i Norge. Nordmenn kaster 1/4 av all mat som produseres og omsettes (se artikkel hos forskning.no), i tillegg kommer all svinn fra dagligvarehandelen. Kampanjen har til formål å opplyse og veilede  folk til bedre og mer ressursvennlig matvaner med enkle midler.  Svært mye av vår tradisjonsmat såvel som europeiske klassikere hadde sitt utgangspunkt i matrester som ble resirkulert på velsmakende vis.

Som bakgrunnsinfo for kampanjen legger matvett.no/ForMat – Forebygging av matsvinn, følgende til grunn:

  • Ferske bakevarer, frisk frukt og friske grønnsaker er de varene som det kastes mest og hyppigst av, både hos produsent, i butikk og i husholdningene.
  • Maten kastes fordi den er gått ut på dato  – 60% av forbrukerne oppgir dette som viktigste årsak og 90% av alt som kastes i butikk skyldes at produktene er gått ut på dato eller fått forringet sin kvalitet.
  • Store husholdninger kaster mat oftere enn små, det samme gjelder de med høyere utdanning og høyere inntekt. Dette gjelder for de fleste typer mat.
  • En bakenforliggende årsak er at vi er for dårlige til å planlegge og kjøper inn mer enn vi klarer å spise opp eller selge.
  • Fra norske dagligvarebutikker kastes det ca. 850 tonn ferske egg hvert år som er fullt spiselige, men som må kastes fordi EU har fastsatt regler om maksimum 28 dagers holdbarhet for egg.
  • Selv for produkter som er merket med ”Best før” og som er fullt spiselige lenge etter at datoen er gått ut, oppgis ”utgått på dato” som viktigste årsak til at produktene ble kastet. Eksempler på dette er rømme og yoghurt.
  •  70% av forbrukerne i aldersgruppen 15-59 år oppgir at de kaster rømme og yoghurt  fordi de er utgått på dato.
  •  Andelen forbrukere som kun forholder seg til datomerkingen er langt lavere blant de over 60 år, og denne gruppen oppgir å kaste mat halvparten så ofte som aldersgruppen 26-39 år.
  •  Over 50% av forbrukerne oppgir at de er blitt mer bevisst hvor mye mat som kastes i samfunnet, og nesten 40% har forstått poenget med at det er viktigere å forebygge matavfall enn å kompostere matavfallet.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her

 

Petter Schjerven og Sara Heilmann, medforfatter av boken Restekjærlighet, lærer deg enkle triks til matvett og gode matopplevelser 

[vsw id=”iQID3b2t6vY” source=”youtube” width=”620″ height=”345″ autoplay=”no”]

 

Matvett.no – hjemmeside for kampanjen ForMat – Forebygging av matsvinn

Relatert

Norge, det nye matlandet?

Kortreiste berikelser

Lokalmatseminar – fremtidens landbruk er foredling

Fellesskap nytter – Markens grøde kommer ikke fra butikken

Til matens forsvar – to bøker av Michael Pollan

Allianse for ny landbrukspolitikk sier nei til frihandel