Debatt: Veksten vi skaper må være av en annen type enn idag

Bredo Berntsen (les: «Enken av Sareptas krukke») kommenterer mitt essay «Drømmen om å dikte verden inn i Norge». Han synes jeg er litt naiv i min iver etter å fremstille Norge som en uutømmelig oase. Mest henger han seg opp i at jeg åpner for mer innvandring. Av Andrew P. Kroglund, skribent og debattant. Jobber p.t. som Informasjons- og Politikksjef i Utviklingsfondet og er Styreleder i paraplyorganisasjonen ForUM for Miljø og Utvikling.  Som det framgår av mitt... Read More

Riddernes seier over vindturbinene – Kamp mot vindmøller er ikke alltid forgjeves

I Totenåsen bor det riddere. Utrustet med kjærlighet til natur, eget hjemsted, forståelse for naturens egenverd, samt solid kunnskap om ulike former for fornybar energi, har de kjempet og vunnet over vindturbinene og reddet Skreifjella fra å bli vindturbinanlegg (les artikkel om seieren her). Av Hanne Herrman, billedkunstner, daglig leder Norsk forening mot støy Uten Don Quijote og hans virkelighetsoppfatning i bagasjen ville våre oppfatninger vært såre mye lettere å... Read More

HEILD – en islandsk film om helheten kultur og natur

HEILD er en islandsk film av Petur K. Gudmundsson viet helheten natur, folk, kultur og identitet, og vil bli ferdig mot slutten av 2012. HEILD kan oversettes med HELHET, og er en ikke-fortellende film om mitt land, Island. Filmen fokuserer på alle aspekter av Islands mangfoldige natur og landskap, nasjon og kultur. Målet med filmen er å presentere Island på en måte det ikke har blitt presentert på tidligere, ved bruk av høyteknologisk filmteknikk. Filmen skildrer steder... Read More

Debatt: Enken av Sareptas krukke – Norge er ingen uutømmelig oase

Andrew P. Kroglund hadde nylig en artikkel i KULTURVERK – «Drømmen om å dikte verden inn i Norge» – som jeg gjerne vil kommentere. Det er mye å kritisere i Norges oljepolitikk, men istedenfor å gi oljen til andre land, burde vel heller Norge legge til grunn en helt annen langsiktighet i utvinningen og bruken av oljen, den er jo en endelig ressurs. Av Bredo Berntsen, naturvernforkjemper, statsviter og bl.a. forfatter av referanseverket Grønne linjer : natur og miljøvernets... Read More

BARE DU OG JEG, BEIBE

  David henger som en engel i lufta Det sminkede, skrå blikket gjør meg sky Han sier liksom ”Bare du og jeg, beibe!” ”bare du og jeg!”   Håret er nygredd – 50-talls sveis – han er større enn vanlig ruver over meg naken til livet henda festa i et grep rundt trusa liksom for å si at jeg trekker’em av meg ”for deg beibe, bare for deg!”   Hva er det han ser på som gir blikket det påtrengende erotiske uttrykket Jeg har lyst til å snu... Read More

Historieløshet på operaen

Nye institusjoner kommer og går, noen består og noen får nye navn, hvilket skaper begrepsforvirring og glemsel omkring nasjonale institusjoner, selv blant de som burde vite bedre Av Henning Høholt, sjefredaktør av Kulturkompasset.com og medlem av: Presse Musicale Internationale (PMI), Paris Med stor glede leser jeg om det planlagte gjestespill som Den Norske Opera & Ballett skal gjennomføre kommende sommer til Savonlinna – operaen i Finland. Med stor sorg registrerer... Read More

«Okkuper matsystemet» – Willie Nelson

Willie Nelson, for de fleste kjent som en av de siste store innen amerikansk folk og C&W musikk, plukker opp tråden fra Occupy Wall Street-bevegelsen og retter skytset mot en spekulativ global matindustri som forarmer både naturgrunnlag og livsgrunnlaget til millioner. Willie Nelson har i likhet med sine musikerkolleger Neil Young og John Cougar Mellencamp lenge stått opp for amerikanske bønder gjennom prosjektet Farm Aid som har lykkes med å sluse inn midler for å... Read More

Om å dikte verden inn i Norge

Norge lever som i en liten boble langt unna verden. Annerledeslandet er både myte og virkelighet. Gir det mening å forsøke å si noe om veivalg i årene som ligger foran oss? Og hvordan kan vi bringe et større, universelt perspektiv inn i dagliglivets politiske diskurs og våre forbruksvalg? Er en ny global empatisk moral mulig og ønskelig? Kan en ny økologisme gi inspirasjon og svar? Av Andrew P. Kroglund, skribent og debattant. Jobber p.t. som Informasjons- og Politikksjef... Read More

Grønne linjer – vi behøver en grønn revolusjon II

En av våre desidert største kapasiteter på det stadig mer påtrengende temaet økonomisk vekst kontra natur- og miljøvern, – statsviteren, naturverneren og forfatteren Bredo Berntsen, – gav i 2011 ut en ny og revidert utgave av sitt referanseverk Grønne linjer: Natur- og miljøvernets historie i Norge. De innsikter omkring den pågående naturødeleggelsen verket gir maner ikke bare til ettertanke, men forplikter leseren til handling (Les del I her).  Av Kjell Brevik,... Read More

Umuligheten av å leve – Stig Sæterbakken – Atmosphere – Joy Division

«Det er noe uendelig trist ved alle barn, de være så glade og lykkelige de vil. Et foranskutt sorg, om det går an å bruke et slikt uttrykk? Hvor skulle den ellers komme fra, hvis ikke fra alt som venter dem? Det å ha vært barn er vår store sorg i livet. Vi går jo rundt og bærer på et dødt barn, helt til vi dør. I den forstand er det allerede for sent å ta livet av seg, ettersom man, idet man kommer så langt som til å ønske sin egen død, allerede er død. Det... Read More