Synnøve Kvamme – Årets Nordmann 2011

Synnøve Kvamme, Hardangeraksjonens talskvinne er velfortjent kåret til «Årets Nordmann 2011» for sin utrettelige innsats for Hardangernaturen. Vi gratulerer og gleder oss med henne.

«Kampen kan bare vinnes ved at vi som ser uretten står opp og kjemper.»

Det er tidsskriftet Nytid som nylig kåret Synnøve Kvamme til «Årets Nordmann» for sin selvoppofrende innsats gjennom flere år til forsvar for nærnaturen på sitt hjemsted Granvin i Hardanger. Prisen delte hun med Prableen Kaur, Utøya-overlevende og Marcel Gleffe, Utøya-redningsmann. KULTURVERK har både portrettert henne og fulgt henne og Hardangeraksjonen i kamp mot Statnetts monstermaster som vil endre Hardangers naturprofil for alltid.  Der andre pakket sekken sin og dro etter at regjeringen ikke endret beslutning etter utredninger, ble Synnøve Kvamme igjen som en av få aksjonister. Det er ikke bare beundringsverdig, men en sjeldenhet at noen nå for tiden er villig til å forsvare nærnaturen mot statlige overgrep tross bøter og trusler om fengsel. Hun er allerede dømt til bøter, men nekter av prinsipielle årsaker å betale og tar nå saken til Høyesterett.

I et intervju her på KULTURVERK i høst uttalte hun bl.a. følgende:

Hvorfor, spør vi, hvorfor dette utrettelige engasjementet for Hardanger og Hardangernaturen?

–          Hvorfor? Kommer det med smil i stemmen fordi hun anser svaret som selvfølgelig og opplagt.  – Fordi naturen her er unik, den er verdifull i seg selv, den er knyttet til min identitet, til Hardangers identitet, og kan ikke løsrives fra den. Men det handler og om maktmisbruk, Jeg kan ikke sitte stille å se på maktovergrep. Gjør man det har man diktatur. Det kan jeg ikke la skje.

–          Hardangernaturen er ikke bare viktig for oss som bor her, Hardanger er en viktig del av Norges identitet. Hun har vokst opp fra hun knapt kunne gå med stølslivet i fjellene over Granvin og slekten her går langt tilbake. Lokal forankring er ikke ord for henne, men en fysisk og psykisk realitet.

–          Men hva ligger egentlig i denne identiteten, hva legger du i den?

–          Jeg har nok et nasjonalromantisk syn på Hardanger som har formet meg. Det er sammensatt. Folkemusikken, de levende kulturtradisjonene, hvor bygdedans og bunad inngår, naturen og naturnærheten – det mektige landskapet. Alt dette smelter sammen til en helhet. Vi er stolte vi som bor her og kommer fra småsamfunnene i Hardanger, stolte av arven. Fordi det var hardt å bo her før, det var et slit å drive gård og annen virksomhet i små viker og bratte dalsider. Du måtte ha vilje og pågangsmot for å velge å bo her en gang i tiden. Den storslåtte naturen og det unike landskapet vi har gjør det  verdt strevet. Ordene fortsetter å komme uten nøling.

–         Det er ikke økonomene som kommer til å redde verden, sier hun lakonisk. Skremmende at kapital har slik makt, og den vestlige grådigheten som vokser jo mer vi får mellom hendene. Vi må forbruke mindre om vi skal redde kloden, det er så mye vi ikke behøver som vi nå krever.  Fornybar energi må ikke brukes som argument for å ødelegge unike naturlandskap. Prinsippet bør være at man skaper energien der den forbrukes og at all bruk av fossilt brensel opphører i fremtiden.

–          Om alle de som sier at det ikke nytter, det er ingen vits, men som likevel sympatiserer hadde gjort noe, da hadde saken vært vunnet.  Dette gjelder ikke bare i kampen for Hardangernaturen, men kampen for natur, lokaldemokrati og menneskerettigheter generelt. Kampen kan bare vinnes ved at vi som ser uretten står opp og kjemper.

Les hele portrettet her

En ting er å sympatisere, noe ganske annet er å risikere, og det er der Synnøve Kvamme skiller seg ut markant fra resten av sin generasjon. I en samtid preget av å være et egosentrert media fesjå, hvor mange unge kappes om å synes uten andre beveggrunner, så handler hun og hennes medaksjonister på vegne av noe større enn seg selv – nemlig natur og landskap som har bestått i tusener av år og som burde ha bestått uten større inngrep i tusener av år til.  De kjemper ikke bare med ord mot en overmakt, men gjør det de kan ut fra sine forutsetninger og med de midler de har til rådighet. Hennes standhaftighet, motstandskraft og utvilsomme mediatekke, har gjort at hun har fått noe oppmerksomhet, men ikke en oppmerksomhet som står i forhold til hva hun som representant for sin generasjon har prestert. Derfor er det gledelig at hun nå trekkes frem av Nytid, og tittelen «Årets Nordmann» er en vi helhjertet gratulerer henne med. Og for de som skulle tro noe annet, kampen om Hardanger er fortsatt ikke over og Hardangeraksjonen kjemper ikke mot Don Quijotes vindmøller, men mot et statlig naturovergrep som angår alle med et forhold til norsk natur.

Aksjonsblogg

PORTRETTET: Synnøve Kvamme – Jeg kan ikke sitte stille og se på maktovergrep

 

Relatert

I kamp mot monstermaster – på tur med Hardangeraksjonen

Masteferd i Hardanger – Et kvad

Slaget om Hardanger pågår nå

Den norske strømkrisen – en bløff

Hardangeraksjonen stoppet mastebygging – sivil ulydighet nytter

Oppdatering om mastemotstanden fra Hardangeraksjonen

Hardangeraksjonen slår leir for mastemotstand

Hardangeraksjonen fortsetter kampen for kultur- og naturlandskapet

Bevar Hardanger – buen som brast så høyt