Kortreiste berikelser

Noen frykter at innholdet i begrepet «kortreist» utvatnes og denne skepsisen er kanskje berettiget, det fratar begrepet likevel ikke dets positive opprinnelige  innhold. 

Av Kjell Brevik

Kortreist er et forholdsvis nytt moteord. Dets tilkomst er interessant på mange måter siden kortreiste varer og kortreiste opplevelser har oppstått som en form for folkelig reaksjon på bl.a. butikk- og reisebyråkjedenes omfattende forsøk på generell markedsmonopolisering og ensretting der lokale, norske mat- og handverkstradisjoner samt uendelige opplevelsesmuligheter inne og ute har blitt stadig mer overskygget og forbisett i kampen om de mest mulig samkjørte og lojale kundene. Matvarekjedene har i noen tilfeller reagert med å innlemme lokale produkter i sortimentet og reise- og underholdningsbransjen har tilsynelatende gjenoppdaget Norges bygder og byer.

Men la oss ikke blendes av begrepene: Selv om det kortreiste prinsipp kan virke nytt og forfriskende handler det i virkeligheten om en ny og tidsmessig «innpakning» av en tankegang og en praksis som lenge har blitt fremholdt som et meningsfylt og riktig alternativ til de globale (og nå stadig mer påtrengende interne) natur- og kulturtappende markedskrefter. Én av mange nordmenn som opp gjennom årene har talt de lokale opplevelsenes og verdienes sak er fjelloppsynsmannen og naturverneren Olaf Heitkøtter som i forordet til sin vakre og stadig aktuelle bok Langs nære stier fra 1992 betoner nærmiljøets grunnleggende viktighet:

«Det nære miljø er vårt ståsted i verden. Her skal vi leve, bo og trives, tumle med våre tanker, finne kvile og fred. Barn skal vokse opp, formes og utvikles i leik og alvor, finne varige kvaliteter som gir framtidslivet mål og mening. Alt dette blir dessverre ofte glemt i vår streben mot noe som feilaktig betegnes som «utvikling». En streben som fyller opp våre nærmiljøer med forurensning og fare, uro og stress. Som fjerner både oss og nærmiljøene mer og mer fra naturen – fra vårt eneste ekte og virkelighetsnære rotfeste! Vi har glemt at miljøvernkravet favner en samlet enhet som rekker fra den ytterste atmosfære, og helt inn i våre egne hjerter og sinn. Vi må få en omgående snuoperasjon her. Få folk til å stanse opp og tenke. Finne ut at fuglefløyt og blomsterange bærer større verdier i seg enn asfalterte parkeringsplasser. At en stor og stille stjernenatt gir oss en indre ro vi aldri vil finne i lysreklamenes glorete spill. Dette er uhyre viktig. Nærmiljøet skal danne base for vår mentalhygiene. Så langt som det er råd, skal vi her finne fred og harmoni.».

Selv om Heitkøtter ikke drar nytte av ordet kortreist i sin bok fra 1992, vet vi alle at hans tanker om nærmiljøet rommer de mest kortreiste berikelser man kan oppdrive, samtidig som at man gjennom en erkjennelse av den lokale natur- og kulturrikdom ser en klar sammenheng mellom livsstil og bærekraft, – et begrep som har blitt fullstendig abstrahert i takt med det voksende konsumsamfunnet. Olaf Heitkøtters ord og autentisitet har stått seg og kommer nå til uttrykk i en «popularisert» versjon, tilpasset et samfunn på nett, som sjeldnere har en kommersiell slagside av den sorten vi kjenner fra de marerittaktige «lysreklamenes glorete spill».

Nylig oppdaget jeg et oppløftende og vesentlig skudd på den kortreiste greina i Norge, – nettsiden Kortreist – turopplevelser nær deg, et samarbeid mellom en rekke midt- og nordnorske lokal- og regionalaviser og som driftes av Sunnmørsposten. Bidragene famner alt fra forhistoriske kulturminner til byferier, mat- og handverkskultur, drivhusyoga og turer til sjøs, til skogs og til fjells. Og du kan også bidra! Nettsiden gir oss anledning til å debutere som tur-journalister. Hvem har vel ikke en kortreist opplevelse på luringa?

Den kortreiste satsningen hilses varmt velkommen og vil garantert føre til økt engasjement for de ofte ukjente lokale kultur- og naturverdier og disses bevarelse som en motvekt til den sjelløse ensrettingen hverken mennesker eller miljø vil kunne utholde i lengden.

 

Relatert

SPIS SØRLANDET – et skritt mot en bedre matkultur

Fellesskap nytter – Markens grøde kommer ikke fra butikken

Matstreif – norsk matfest

Lokalmatseminar – fremtidens landbruk er foredling