Naturreparatørene

Kan naturen gjenvinnes? Kan man gjenskape en tapt naturrikdom og biologisk mangfold, går det an å vende tilbake? Dette er vesentlige momenter all den tid enorme områder har blitt endret etter menneskelige fremferd over hele kloden, og svært mange til det verre hva angår artsrikdom. Natturreparatørene i Hedmark forsøker nettopp dette, å gjenopprette det som var, rette opp skadeverket mennesket har påført natur og, om enn i lite omfang.

Ut i naturen-NRK forteller om prosjektet i en lærerik reportasje   

 

Relatert

Tusenårstreet – en film om Mollestadeika

Sommernattas symfoni