KULTURVERK 2011 – Kavalkade

Vi startet 01.02.2011 med ambisjoner om å fylle et tomrom hva angår alternativ tenkning, kultur og samfunnsperspektiver og samfunnskritikk som vi i liten grad om overhodet finner andre steder.  Tomrommet er ennå ikke fylt, men som nykommere er vi fornøyde med bidragene så langt, og vil derfor nå tipse om noen tidligere tekster i utvalg som vi mener bør interessere våre nyere lesere og som gjerne kan leses på nytt ved inngangen til 2012 (klikk på teksttittelen for å... Read More

Mot lysere tider? Jól og julehandel

Reisen rundt solen er fullført, vintersolverv – det er Jól. Solfesten, den opprinnelig førkristne julefeiring er her og solhjulet dreier mot lys. Snart vil familier samles over hele landet for å feire, feire hva da egentlig? Lysfesten som Jól markerte, ved å betone livshjulet og syklusen for så vel livs som jordbane fra år til år, var viktig i en tid hvor felleskap betød alt på liv og død. Hvor samklang med naturen ikke var et utrykk for nyåndelige luftigheter,... Read More

Ta farvel med klimasaken

I kronikken «Nyliberalt dukketeater» viste jeg hvordan lite robuste praksiser som vannkraftutbygging i tørre områder i sør, monokulturer i jordbruket, samt flatehogstpraksiser i skogbruket, fører til naturkatastrofer og utarming av jordsmonn. Videre påpekte jeg at klimaendringer paradoksalt nok får skylden disse. Dermed går de skyldige fri – selv om det (i motsetning til i klimadebatten) er mulig å identifisere ansvarlige på et helt konkret og lokalt nivå. Kronikken... Read More

Livets teknologi – ei innleiing

I dag kallar eg meg for teknologioptimist, fordi dette omgrepet har fått eit nytt innhald for meg. Den tradisjonelle teknologioptimisten er vel ein som reknar med at økonomisk vekst vil leia til ny teknologi som ska redde verda frå konsumerismen sine skuggesider, og at det ikkje finst nokon grunn til å endre livsstilen vår, snarare tvert om. Men eg er redd dette ikkje er nok. For å staka ut ein ny kurs må vi endre heile oppfatninga vår av kva teknologi er og korleis... Read More

Synnøve Kvamme – Årets Nordmann 2011

Synnøve Kvamme, Hardangeraksjonens talskvinne er velfortjent kåret til «Årets Nordmann 2011» for sin utrettelige innsats for Hardangernaturen. Vi gratulerer og gleder oss med henne. «Kampen kan bare vinnes ved at vi som ser uretten står opp og kjemper.» Det er tidsskriftet Nytid som nylig kåret Synnøve Kvamme til «Årets Nordmann» for sin selvoppofrende innsats gjennom flere år til forsvar for nærnaturen på sitt hjemsted Granvin i Hardanger. Prisen delte hun med... Read More

Kortreiste berikelser

Noen frykter at innholdet i begrepet «kortreist» utvatnes og denne skepsisen er kanskje berettiget, det fratar begrepet likevel ikke dets positive opprinnelige  innhold.  Av Kjell Brevik Kortreist er et forholdsvis nytt moteord. Dets tilkomst er interessant på mange måter siden kortreiste varer og kortreiste opplevelser har oppstått som en form for folkelig reaksjon på bl.a. butikk- og reisebyråkjedenes omfattende forsøk på generell markedsmonopolisering og ensretting... Read More

Lucia – lysfesten

I dag, 13.desember,  har vi feiret lysfesten under det som en gang ifølge den julianske kalenderen innevarslet vinterens mørkeste natt. Som de fleste merkedager med mystisk opphav, er det flere kilder som flyter sammen og kildens utspring fremstår ikke som entydig. Lucia var en kristen helgen og martyr (død omkring år 300), og feires 13. desember. Ifølge den tidligere julianske kalenderen var dette den lengste natten, noe som understreket preget av lysfest, fra lux, lys... Read More

Naturvern er som fred II

Hvilke verdier og goder er det som trues når industrivekstsamfunnet og et ekspanderende teknokratvelde får så godt som frie tøyler? I essayet «Naturvern er som fred» retter forhenværende leder i Norges Naturvernforbund, Erik Solheim, en skarp kritikk mot et overmett overflods-Norge, men òg mot hykleriet til miljøorganisasjoner som Zero, Natur og Ungdom og Bellona fordi de synes å ha mistet kontakten med det grunnleggende, vernet av den naturen som omgir oss, som vi... Read More

Naturreparatørene

Kan naturen gjenvinnes? Kan man gjenskape en tapt naturrikdom og biologisk mangfold, går det an å vende tilbake? Dette er vesentlige momenter all den tid enorme områder har blitt endret etter menneskelige fremferd over hele kloden, og svært mange til det verre hva angår artsrikdom. Natturreparatørene i Hedmark forsøker nettopp dette, å gjenopprette det som var, rette opp skadeverket mennesket har påført natur og, om enn i lite omfang. Ut i naturen-NRK forteller om prosjektet... Read More

DEN ANTROPOGENE EPOKE

Dommedag eller paradis? Statistikk i tiden kan brukes til å belegge påstander om at vi stadig går mot en bedre verden; andre tegn i tiden kan tyde på det motsatte, avhengig av hvilket perspektiv man selv har. Likevel finnes det uomtvistelige realiteter knyttet til den biologiske tilværelsens forutsetninger mennesket ikke kan fri seg fra. Av Magne Stolpnessæter, statsviter “Transpierce the mountains instead of scaling them, excavate the land instead of striating it, bore... Read More