Lokalmatseminar – fremtidens landbruk er foredling

Oikos og Slowfood i Norge inviterte 4. november til et rikholdig seminar med tittelen «Hvordan lykkes som lokalmatprodusent». Her skulle i første rekke lokalmatprodusenter få møte ekspertise innen markedsføring, distribusjon, støtteordninger og ikke minst møte dem som har lykkes.

Av Alexander Viken og Oda Omholt

Der hvor det ellers meldes om nedgang og nedleggelser i norsk primærnæring, så viser lokalmatproduksjon i Norge entydig vekst tross vanskelig vekstvilkår, Nationen opplyser om eventyrlig vekst på 13 % på et år fra 2010 til 2011 og lokalmat er det som øker mest i omsetning hos dagligvarehandelen. På denne bakgrunnen var det absolutt betimelig av Oikos og Slowfood i Norge å arrangere seminaret som hadde til hensikt å opplyse lokalmatprodusenter om hvilke muligheter de har for å markedsføre sine produkter og ikke minst lære av hverandre. Seminaret ble i løpet av kort tid fullbooket og vel så det, så det møtte åpenbart et tiltrengt behov.

Etter en entusiastisk åpning fra Oikos’ markedssjef Kristina Alnes og den energiske ordstyreren Jolien Perotti (avtroppende daglig leder for Øverland Andelslandbruk), gikk Jan Otto Jacobsen fra designbyrået Uniform i gang med sitt innlegg under tittelen «Trenger et godt produkt god design» og fremhevet særlig den økologiske merkevaren Helios som eksempel på hvordan god og iøynefallende design virket salgsfremmende. Det informative og inspirerende innlegget satte tonen for mange av de senere innleggene, som var både inspirerende og konkrete med hensyn til hvordan synliggjøre og markedsføre dine produkter som lokal matvareprodusent.

At design og bevisst merkevareidentitet lønner seg, var ikke bare en påstand, men fakta som ble underbygget av flere av foredragsholderne .

Alt fra salgsforhandlinger med innkjøpere i dagligvarebransjen og de store kjedene, ved Frode Kristensen hos KSL Matmerk, til hvordan bruke internett og sosiale medier, ved Bente Karlsnes fra webaktøren Origo, ble tatt opp, hvor produsentens synlighet i markedet i forhold til forbruker og innkjøper var den røde tråden. Representanter fra Innovasjon Norge og Nofima var tilstede og fortalte om aktuelle støtteordninger både til utvikling av næringsvirksomhet og konkret produktutvikling.

Midt i programmet ble det og en paneldiskusjon med to viktige aktører innenfor distribusjon og salg av økologiske matvarer, Alternativ Mat og den innovative bedriften Kolonihagen, representert ved Monica Pedersen og Jon-Frede Engdahl. Engdahl fra Kolonihaven uttrykte tydelig at man må være målbevisst og ambisiøs om man skulle lykkes på lokalmatmarkedet nasjonalt.

I tillegg fikk tilhørerne verdifull innsikt og inspirasjon fra suksessbedrifter som Tingvoll Ost, familiebedriften som startet med null kunnskap om ost med ysting på et 6 m2 stort bad og Grøndahl gård som nå opplever etterspørsel etter sitt nyskapende produkt Nýr. Sistnevnte en økologisk ferskost som går sin seiersgang blant gourmeter og restauranter som satser på kortreist, økologisk og lokalt. Et vesentlig trekk fra flere av foredragsholderne var betoningen av et produkts historie og identitet i markedsføringen. Dette som en kontrast til kjedenes industrielle og nærmest historieløse produkter, som vinner mer på innpakning enn reelt innhold.

Det ble og tid til diskusjon og debatt, og det som markerte seg tydeligst fra de fremmøtte var avveiningen mellom det lokale og lokal distribusjon uten mellomledd i et økologisk perspektiv satt opp mot nasjonal distribusjon gjennom de store kjedene. Dette ble ikke problematisert i selve programmet, men er vesentlig da en av de fremste kvalitetene ved lokalmat er at den formidles med færrest mulig mellomledd fra produsent direkte til forbruker. Og flere av de fremmøtte søkte nok et svar på nettopp det, hvordan formidle sin produkter direkte til forbruker, uten at dette ble besvart i selv programmet.

Noe av det viktigste på seminaret var det å møte andre produsenter og entusiaster omkring økologisk landbruk og lokal matvareproduksjon, og ved hver minste mulighet til en pause, grep de fremmøtte begjærlig muligheten til å møte kjente og ukjente med felles interesser omkring matkultur.

Det ble og plass til et herlig lunsjgilde, med velsmakende og nyskapende produkter fra flere av de fremmøtte, vel anrettet av medlemmer av Slow Food i Asker og Bærum og Øverland Andelslandbruk, og man fikk bokstavelig talt smake på seminarets innhold og hensikt. Timene gikk raskt, og man kan konstatere at Oikos og Slow Food ikke bare gjorde rett, men at de har satt i gang viktige prosesser ved å anordne et slikt møte, ikke minst nettverksbygging og man ser spent frem mot fortsettelsen.

Oikos hjemmeside

Slow Food i Norge 

 

Relatert 

Fellesskap nytter – Markens grøde kommer ikke fra butikken

Matstreif – norsk matfest

SPIS SØRLANDET – et skritt mot en bedre matkultur

Biodynamisk jordbruk og respekten for naturen – En dansk film