Menneskeskapte klimaendringer er et reelt problem

  Erling A. Christiansen tar opp svært viktige problemer i sitt innlegg «Nyliberalt dukketeater – Jordsmonnet ofres globalt i skyggen av klimaendringer og forbruksvekst» av 18. oktober. Han har dessverre rett i at begrepet klimakrise er plukket opp av nyliberalister og styresmakter som bekjenner seg til nyliberalistenes vekstideologi. Dermed har begrepet blitt «businessifisert». Dette er derimot ikke synonymt med at klimaendringene ikke vil få katastrofale konsekvenser. Av... Read More

The Tree of Life – En film om Gud, menneske og natur

The Tree of Life av Terrence Malick er ikke som de fleste andre filmer som berømmes internasjonalt. Den våger å være fundamental, kompromissløs og ikke-relativistisk omkring de evige spørsmål, men med dyp omsorg for den menneskelige undring og naturens under. Av A. Viken Terrence Malick er ikke den regissøren som spytter ut film etter film for å synes i mediaflimmeret. Han redefinerte begrepet road movie med filmen Badlands og ga krigsfilmgenren en ny dimensjon med The... Read More

Genetisk mangfold garanti for bærekraftig jordbruk

Rapporten  «Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge», utført av Fridtjof Nansens Institutt (FNI), ble nylig sluppet. Den konkluderte med konkrete anbefalinger for å sikre lønnsomhet og overlevelse for et jordbruk som tar vare på biomangfoldet. Rapporten som FNI nylig har sluppet gir en grundig gjennomgang av utfordringer og problemstillinger knyttet til jordbruk og bevaring og utvikling av det genetiske mangfoldet innen primærnæringene. Som så mye... Read More

Til matens forsvar – to bøker av Michael Pollan

Et mat. Ikkje for mykje. Og mest plantar. Bodskapen er enkel i Michael Pollan sine to bøker, In Defense of Food og Food Rules. Dei to bøkene kan lesast kvar for seg, men saman utfyller dei kvarandre med refleksjonar og kritikk av vestleg matkultur og det industrielle matsystemet. Han kjem også med heilt konkrete råd for eit sunnare kosthald, sunt for menneske, dyr og miljø.  Av Helene K. Austvoll,  prosjektkoordinator for økologisk gårdsmarked hos Oikos, tidligere trykket... Read More

Lesverdig norsk vedbibel – Hel ved av Lars Mytting

Fra kjøkkenvinduet mitt ser jeg rett over mot vedskjulet. Hoggestabben står der, og øksa henger på en spiker oppunder takutstikket. Det har vært en relativt mild høst, men jeg har fyrt jevnt og trutt i flere uker, så det minker litt på vedlageret for hver dag som går. Men synet av det fortsatt trekvart fulle vedskjulet gjør at jeg føler meg relativt komfortabel. Og det gjør godt å kunne observere den kløyvde veden og øksa fra kjøkkenvinduet. Av Kjetil Svanemyr,... Read More

Norge, det nye matlandet?

Stiftelsen Norsk Matkultur inviterte 27. oktober aktører og interessenter innen mat, reiseliv og relaterte næringer og institusjoner fra det offentlige og private til Matkulturdagen. Temaet var kommunikasjon av mat under tittelen «Hvordan kommuniserer vi verdiene ved norske råvarer, produkter og matopplevelser slik at de blir mer verdt både for den som selger og den som kjøper?» Hensikten var å sette søkelys på hvordan man kunne markere Norge som matland på den globale... Read More

Lokalmatseminar – fremtidens landbruk er foredling

Oikos og Slowfood i Norge inviterte 4. november til et rikholdig seminar med tittelen «Hvordan lykkes som lokalmatprodusent». Her skulle i første rekke lokalmatprodusenter få møte ekspertise innen markedsføring, distribusjon, støtteordninger og ikke minst møte dem som har lykkes. Av Alexander Viken og Oda Omholt Der hvor det ellers meldes om nedgang og nedleggelser i norsk primærnæring, så viser lokalmatproduksjon i Norge entydig vekst tross vanskelig vekstvilkår,... Read More

Beretningen om et varslet sammenbrudd

Katastrofeprognoser, krise, apokalypse, sammenbrudd – dette er ladede begrep som lik  «ulv, ulv» har blitt formulert på ulike måter opp gjennom menneskets historie. I senmoderniteten hvor ikke bare troen på det moderne prosjektet forvitrer, men projsketet slik det ser ut nå bokstavelig talt går i oppløsning, er sammenbruddet ingen overraskelse eller et spørsmål om, men et spørsmål om når. Pål Steigans bok Sammenbruddet er en bok som befester denne prognosen,... Read More

Å vente på den nye sol – Peter Kingsley

Peter Kingsley er en kulturfilosof og mystiker som har fordypet seg i den vestlige kulturens røtter, og da særlig i de ekstatiske og magiske praksisene som lå til grunn for filosofer som Pythagoras, Parmenides og Empedokles, og disse skikkelsenes enorme innflytelse på vår virkelighet i dag. I boken « A Story Waiting to Pierce You» (2010) trekker han tråder mellom tidlig Europeisk kultur, Mongolia, og Tibet; en utforskning av vår sivilisasjons grunnlag, som også er en... Read More

Matvaresikkerheten truet – NATO advarer

NATO advarte allerede i 2008 om global matmangel og økende matvarepriser som årsak til krig, nød og ustabilitet og at matvaresikkerhet bør prioriteres for å fremme global stabilitet. I en tid hvor Nationen i dag konstaterer at 6200 landbruk er lagt ned de siste 6 år under nåværende regjering og stadig flere står for tur, så uttrykker NATO på sin side stor uro for nettopp økende matmangel og stigende matvarepriser globalt: Det er for tiden en tendens som savner sidestykke,... Read More