Reis med NASA i 3D gjennom solsystemet

Du kan nå bli bedre kjent med næruniverset, det vil si ditt eget solsystem, gjennom NASAs prosjekt «Eyes on the Solar System». Her kan du følge ulike romsonder som Voyager 2 som nå har saumfart solsystemet i 34 år eller «Juno mission» mot Jupiter, både i sanntid, fremtidig bane og tidligere bane. Informasjon fra ekspedisjonen blir gjort tilgjengelig kontinuerlig samtidig som du får en god følelse av tid og rom i perspektivet av jorden.

Du laster ned en applikasjon fra NASAs Jet Propulsion Laboratory i California på en egen side og så kan du hente inn informasjon i din nettleser samtidig som du can rulle og dreie aksialt i 3D ut fra de forskjellige sondenes posisjon. Med lett tilgjengelige menyer kan man ta for seg av tilgjengelig data med høy underholdningsverdi samt at man kan lære et og annet. Du kan sette deg selv ved spakene, eller du kan ta en «tour». Du kan kikke på alt fra planeter til kometer som har blitt observert, og i tillegg lære en del om romsondene rent teknisk. Man får et godt inntrykk av jordens størrelse for ikke å si litenhet i den store sammenhengen av universet og vårt eget solsystem, noe som kan være vel verdt å tenke over.

Eyes on the Solar System hjemmeside

 

Relatert

Naturvitskap og mytar

Jorden vil få to soler