Fiskerbonden Erik – et utdøende levesett

«Fiskerbonden Erik» er en NRK-dokumentar som forteller om et levesett som før ble delt av titusener langs norskekysten og som bygde kulturlandskapet kyst-Norge og store deler av det vi oppfatter som en fundamental del av norsk identitet. Fiskerbonden kombinerte gårdsdrift med fiske og næringsvirksomhet, og Erik Riisnes kombinerer sjark med småbruk og torghandel og et rikt familieliv nært innpå naturen. Han anser seg selv i likhet med tuntreet å være en levning fra en gammel tid og lever slik hans forfedre har gjort i generasjoner. Dokumentaren gir et nært portrett uten store fakter av en mann og en familie som står opp for sin næring og sitt levesett på tross av oljeindustri, fisketurisme og en minskende torskebestand.

«Man må være bundet av tradisjon og ha en god porsjon trass for å drive med sånt» konkluderer Erik Riisnes og gir assosiasjoner til Ibsens Terje Vigen.

Se dokumentaren her

 

Relatert

Har fortiden en fremtid?

Oljeutvinning skader fiskebestanden