Påskeøya eller beretningen om en varslet økologisk katastrofe

Av alle historier om undergang, er det ingen som rommer mer potent og grusom etterpåklokskap enn beretningen om Påskeøya. Finnes det noe frampek her? Bare graden av kollektiv besinnelse kan avgjøre det. Av Magne Stolpnessæter «Moder Jord er en kosmisk påskeøy, og våre farkoster har begrenset rekkevidde. I likhet med de arkaiske øyboerne kjenner vi ikke til noen bebodd verden utenfor vår egen strandkant. De trodde de var midtpunktet i oseanet og verden. Vi tror kanskje... Read More

KORTFILM: Signal og Onedreamrush – Maxim Zhestkov

To enigmatiske, animerte kortfilmer med et futuristisk tilsnitt av den unge russiske filmskaperen og 3D-designeren Maxim Zhestkov.   SIGNAL [vsw id=”29642342″ source=”vimeo” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]   Onedreamrush [vsw id=”5436266″ source=”vimeo” width=”620″ height=”349″ autoplay=”no”]   Relatert Natten forsvinner – Kortfilmer... Read More

Fiskerbonden Erik – et utdøende levesett

«Fiskerbonden Erik» er en NRK-dokumentar som forteller om et levesett som før ble delt av titusener langs norskekysten og som bygde kulturlandskapet kyst-Norge og store deler av det vi oppfatter som en fundamental del av norsk identitet. Fiskerbonden kombinerte gårdsdrift med fiske og næringsvirksomhet, og Erik Riisnes kombinerer sjark med småbruk og torghandel og et rikt familieliv nært innpå naturen. Han anser seg selv i likhet med tuntreet å være en levning fra en... Read More

Sex som dogme

Fri sex, løsrevet fra relasjon og samfunnsbindinger har utviklet seg til å bli et fundamentalt dogme i den vestlige senmoderne sivilisasjon. Og som med alle dogmer og friheter, innebærer også denne begrensninger og konsekvenser. Av A. Viken, redaksjonsmedlem KULTURVERK Forestillingen om fri sex til tross for mediainflasjonen med sex som tema, fremstilles fremdeles som et opprørsk paradigme, ennå posisjonen og makten for lenge siden har dette som sitt fremste moralske aksiom.... Read More

Matstreif – norsk matfest

Matstreif, norsk matkulturs største matbord, gikk av stabelen for syvende gang, og etter trengselen å dømme, er det mer populært enn noensinne. Matstreif som er et arrangement i regi av Innovasjon Norge med konseptet Bondens Marked sterkt tilstede, har som målsetning å «styrke stoltheten og entusiasmen for norsk mat og norsk matkultur, og å «øke kunnskapen og bevisstheten blant publikum rundt norsk mat og demonstrere bredden av norske råvarer.» KULTURVERKs medarbeidere... Read More

Ensomhet – refleksjon i ord og lyd

En gang for lenge siden hørte jeg en historie om hval, og at de er sosiale flokkdyr. Det mystiske i historien gikk ut på at en hval opplever liknende følelsesmessige tragedier som oss mennesker. Historiefortelleren fortalte at i enkelte tilfeller blir et individ i en flokk utstøtt, av grunner ukjente for forskere fra hele verden. Tekst og musikk (se nederst) av Henrik Huste Den utstøtte hvalen svømmer bort fra sine gruppemedlemmer. Skjebnens ironi er at en hval i utgangspunktet... Read More

Demokrati eller folkestyre, har vi noe valg?

Det stunder om noen timer til kommunevalg, igjen er det monomane «eldre, helse, skole»-valgmantraet som gjentas som noe nytt og revolusjonerende fra alle partihjørner. Men hva har valg  og demokrati å si egentlig, og hva med folkestyre, finnes det overhodet i stemmeseddeldemokratiet? Hva innebærer egentlig stemmeseddelen, ansvarliggjøring, eller ansvarsfraskrivelse? Av A. Viken, redaksjonsmedlem KULTURVERK I morgen er det valg sies det, et misvisende begrep all den tid... Read More

SPIS SØRLANDET – et skritt mot en bedre matkultur

Siden krigen har matkulturen i Norge gått fra å være basert på kunnskap til å bli stadig mer basert på konsum, konsum uten grenser og uten krav til opphav eller kvalitet på maten. Hvis mat er en av hovedbærerne for kultur og identitet, slik det så ofte hevdes, så har størsteparten av Norges befolkning i stor grad blitt identitetsløs, men først og fremst hjelpeløs. Hjelpeløs fordi den som ikke vet hvor maten sin kommer fra og hva den består av, har løsrevet middagen... Read More

Fremtidens Norge

Hvordan forestille seg fremtidens Norge i 2030? Visjon ellere dystopi? Se for deg et Norge etter oljeøkonomien, med de utfordringer og de muligheter det innebærer. Kanskje er enden på en epoke en god begynnelse på en bedre tid. Kronikken ble skrevet i sammenheng med BTs utlyste kronikk-konkurranse. Kronikken skulle ta for seg Norge i fremtiden, nærmere bestemt 20 år fra nå. Oppgaveteksten hadde visse kriterier, noe som gjenspeiles i teksten ved at det ikke etterlater... Read More

Hardangeraksjonister til rettssak – aksjonsfond opprettet

Førstkommende tirsdag og onsdag (06.09–07.09) blir henholdsvis to og ni aksjonister fra Hardangetaksjonen stilt for retten. De har av prinsipp nektet å godta forelegg som de har fått for å ha hindret utbyggingen av monstermaster i Hardangerfjellene. Det vil i den sammenheng og arrangeres fredelige demonstrasjoner i Bergen sentrum på morgenkvisten. Hardangeraksjonen har ikke ligget på latsiden i på sensommeren og har kontinuerlig aksjonert langs mastepunktene for effektivt... Read More