40 år siden Nixon droppet gullstandarden

I dag, den 15. august 2011, er det 40 år siden president Nixon ga endelig slipp på gullstandarden. Fra og med dette avhang ikke lenger dollarens verdi av at den var bundet til gullet.  Det markerer dermed begynnelsen på «fiat»-pengesystemet, et system hvor pengenes verdi settes etter diktat av staten.

Å forstå hvordan dette systemet fungerer er en nøkkel for å forstå svært mye ved dagens politiske og finansielle system, inkludert gjeldskrisene i USA og Europa. Her kan du lese artikkelen «Hva er penger?» som gir en innføring i fenomenet penger.

President Nixon kommer med erklæringen:

[vsw id=”iRzr1QU6K1o” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

Legg merke til at det angivelig var ment som et midlertidig grep, hvilket det også vil være om man skal tro på Voltaire:

«Paper money eventually returns to its intrinsic value – zero.»

Relatert

Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig

Peak oil i kontekst II: Et Norge uten olje