En ljå skal aldri ligge på bakken, men gjerne henge i et tre – Foto: A. Viken