Alle generasjoner er med; barn, unge og godt voksne – Foto: A. Viken