Slaget om Hardanger pågår nå

Hardangeraksjonen går til kamp og benytter sivil ulydighet for å verne kulturlandskapet, Statnett svarer med politi.

Bilder i artikkelen fra Hardangeraksjonen

Mens de fleste andre slikker sol eller gjør minst mulig på denne tiden av året, så har Hardangeraksjonen ikke tatt ferie fra kampen for kulturlandskapet i Hardanger. Statnett har og valgt å benytte tiden til å begynne å sette opp de omtalte monstermastene på en tid av året de kan regne med at det er vanskelig å mobilisere mediadekning så vel som aksjonister. Dette har ikke stoppet aksjonsviljen hos de som vil at Hardangers profil som et unikt og særegent landskap i både norsk og global målestokk skal bevares, og man benytter nå aktivt sivil ulydighet for å forhindre dette arbeidet. Flere av de kvinnelige aksjonistene har benyttet Hardanger-bunad under de senere protestene, hvilket viser båndet mellom kultur og naturlandskap for folket i Hardanger. Interessant var det og at de lyktes vinne de kroatiske mastearbeidernes sympati som mer enn gjerne la ned arbeidet.

I tillegg til å okkupere mastepunkter har man utvidet aksjonen til å omfatte containere med byggemateriale, noe som effektivt forhindrer bygging. Så effektivt at Statnett nå har koblet inn politiet som nå har begynt å pågripe aksjonister som er i alle aldre, fra ungdom til godt voksne, kvinner som menn. Dette er ikke uventet, mer betenkelig er det at politiet har valgt å bortvise folk fra presse og media under trusler om pågripelse, noe som forhindrer dekning i media. Dette er noe som klart bryter med hevdvunne demokratiske regler om en fri presse.

Statnett kommer nå og med påstander om at Hardangeraksjonen skal ha hindret helikopter å lande, noe Håvard Gjerde som en av flere aksjonsansvarlige for aksjonene tilbakeviser på det sterkeste og anser dette som et desperat utspill fra Statnett. Det er ingen tvil om at om aksjonistene lykkes i å holde ut så vil dette etter hvert utvikle seg til en kamp som og vil føres i minst like stor grad i media.

Under parolen «DEMOKRATI=FOLKESTYRE» setter Hardangeraksjonen fingeren på problemet, nemlig den økende avstanden mellom de styrende og de som skal leve med beslutningene, nemlig folk. Et demokrati hvor det ikke finnes kanaler utenom valg, hvor lokalbefolkning kan påvirke beslutninger som er bestemmende for deres fremtid – viser et demokratisk underskudd. I tillegg er det alvorlig at feilinformasjon spres som gir et falskt inntrykk hos folk om at dette bl.a. kan kobles til markedsstyrte økte strømpriser som ikke på noen måte vil bli lavere av at disse mastene bygges. Dette handler i første rekke om krafteksport og næringsinteresser, ikke om å fremme lokale interesser.

«Det handler om penger

Det burde ikke overraske noen at Hardangersaken først og fremst handler om penger. Det handler ikke om bergenseres strømforbruk, for det vokser faktisk ikke så mye. I et markedsbasert kraftmarked er aktørene først og fremst opptatt av å tjene mest. Det gjør de når strøm kan sendes når som helst til flest mulige markeder. Utbygging av det såkalte sentralnettet i Norge er viktig for eksport av strøm. I utlandet er betalingsvilligheten for kraft stor. Resultatet av større eksport blir en prisøkning på strøm også i Norge.»

Les resten her

Hardangeraksjonen er et forsøk på å si tydelig fra der denne broforbindelsen mellom folk og myndigheter tydeligst er brutt i en sak som ikke bare angår lokalbefolkning eller samfunnet her og nå, men hva man vil etterlate for fremtiden. Hvilket innebærer at man tar ansvar for fremtiden, og når det innebærer å protestere mot åpenbart dårlige beslutninger som får negative konsekvenser. Hardangerlandskapet behøver alle som er villige nå i sommer for å markere sin avsky mot denne natur- og kulturfiendtlige utbyggingen, og i beste fall vil man kunne stoppe den opp og tvinge stat og regjering til å lytte.

Nyhetsklipp om HardangeraksjonenRelatert

Hardangeraksjonen stoppet mastebygging – sivil ulydighet nytter

Oppdatering om mastemotstanden fra Hardangeraksjonen

Fortsatt oljefritt Lofoten og Vesterålen – en historisk seier

Hardangeraksjonen slår leir for mastemotstand

Hardangeraksjonen fortsetter kampen for kultur- og naturlandskapet