Sommeren består, tross

Sommeren har definitivt kommet til KV, og selv som solen ikke har skjemt oss bort, så har man likevel funnet tid til sommerlige gjøremål og forlystelser langt unna en flimrende skjerm og tastatur. Det vil si at de regelmessige oppdateringene har blitt sporadiske, en tilstand som ikke er kronisk. I august vil vi være tilbake med regelmessige oppdateringer, men vi vil likevel komme med tekster om det som faller oss inn når noen av vår skribentskare som nå er spredt omkring i det ganske land føler trangen. Apropos faller, verden står tross mediatørke og masse babbel om vær og agurker ikke stille. Bomber faller i en stadig strøm over Libya og andre land i verden, noe som setter manges eksistensielle problemer omkring mangel på sol i perspektiv. Men det er faktisk herlig friskt og grønt ute, duften av sommer er langt mer gjennomborende når solen skimtes som en hyggelig gjest gjennom duggfriske dråper. Så får de som på død og liv vil tørke og brenne ut seg selv med tidligere aldring av huden som konsekvens lide, en lidelse overskrifter i alle landets avsier klart gir til kjenne, hver eneste skapte dag.

Den stadige ødeleggelse av natur og livsgrunnlag som mennesker er årsak til har heller ikke tatt sommerferie, og det virker kanskje utidig, ja anmassende å komme inn på dette gjentatte ganger, men livsgrunnlaget er ganske enkelt det viktigste vi har å kjempe for, og det er ingen grunn til å ta det for gitt. Men vi i KV tror ikke på håpløshet og ensidig elendighetsbeskrivelse, menneskelig uvilje kan være årsak til mye ondt, slik menneskelig vilje kan være årsak til det som er godt.

Her på KV vil vi fortsatt konsentrere oss om det vi synes er vesentlig, stort og smått, nært og fjernt, og som våre lesere tydeligvis og finner verdt å bruke tid på. Vi setter pris på dere og de vi har kommet i kontakt med i de månedene som har gått siden vi startet opp. Vi er ikke store, men forholdet antall–virkning er i høyeste grad relativt til hva og hvem som virker, og vi kan alle berøre og avstedkomme større og viktige ting gjennom å holde fokus på det essensielle, det som inspirerer, og dermed vokse rolig i takt med at innsikten og våre nettverk, og dermed virksomhetsfelt og innflytelse vokser.

Sommeren er tiden som ofte blir tid for refleksjon, om enn ikke planlagt, ganske enkelt fordi mange av oss har tiden og man kan vurdere hva man egentlig har gjort, holder på med og kommer til å holde på med til høsten og tiden videre. Langt mer enn første nyttårsdag er det skillet mellom sommer og høst som markerer skiller i våre liv. En del begynner nye studier, andre i en ny jobb, andre bryter opp og atter andre finner seg rådville i uvisshet. Ta denne tiden i bruk til litt konsentrasjon om det som er viktig for deg, ikke la omstendighetene drive deg fra opplevelse til opplevelse som du mener du bør gjøre, men egentlig ikke er tilstede i. Bli aktiv delaktig i ditt eget liv og det kan endog være på sin plass å vie det til annet enn bare det private trivielle. Likevel, dyrk relasjonene nå med de som betyr mest, nyt dagene som de er uten store fakter, noe som man ofte kan glemme i strømmen av mennesker som flimrer hvileløst forbi på skjerm og i hverdagen. Sommerminner som varer er gjerne de vi har delt med mennesker som varer, mer enn hendelsene og opplevelsene som i seg selv er upersonlige.

Vi i KV har ingen ferdig formel på det rette liv, og gjør det beste vi kan med våre egne, men vi har visse erfaringer og innsikt om hva et meningsfylt liv kan innebære, det er noe av det vi vil formidle i tillegg til annet som opptar oss av varierende viktighetsgrad i tiden fremover, ikke minst når den verste sommerdøsen har gitt seg. Titt likevel gjerne innom fra tid til annen for alternativ sommerlektyre.

Og, ja, bare så dere vet det, sommeren består i år også.

God regnvåt sommer ønskes dere alle, velkommen videre

Redaksjonen