Hvem skal ut? Åpen debatt om befolkningsvekst på Litteraturhuset 14. juni

Utviklingsfondet i regi av informasjonssjef Andrew P. Kroglund inviterer til debatt på Litteraturhuset om befolkningseksplosjonen som verden erfarer og står ovenfor. Man har invitert fagpersoner med ulikt perspektiv og debatten er åpen.

I invitasjonen heter det:

Mot slutten av 2011 eller tidlig i 2012 vil folketallet på jorda passere 7 milliarder mennesker. I 2050 vil vi være minst 9 milliarder. Har vi nok mat og ressurser til alle? Kan vi eller bør vi stanse befolkningsveksten? Er problemet den rike befolkningens forbruk, eller de fattige landenes befolkningsvekst?

Vi har utfordret innlederne om å forklare, forkaste eller nyansere følgende påstander:

Harald Kryvi (biolog): Ned med det blåøyde hegemoniet; vi må tørre å si at kloden tåler bare to milliarder mennesker, ikke ni.

Helge Brunborg (demografiekspert): Befolkningsvekst i et lemenår; sannheten bak statistikken.

Hege Hertzberg (Utviklingspolitisk direktør i Utenriksdepartementet): Hvem skal ut, og hvem skal bestemme hvor mange barn den afrikanske/indiske kvinnen skal få?

Stein Bie (jordbruksekspert): Mett i morgen også; hvordan vi kan fø 9 milliarder mennesker i 2050.

Ordstyrer: Andrew P. Kroglund, Informasjonssjef i Utviklingsfondet

 

Hvem skal ut? Åpen debatt om befolkningsvekst – infoside

 

Av deltagerne i panelet har Harald Kryvi gjort seg bemerket som en av få som har tatt opp befolkningskrisen i media, ikke minst i et intervju under tittelen «Menneskeeksplosjonen» med Dagbladet Magasinet.

Andrew P. Kroglund, fra Utviklingsfondet har sammen med Sigurd Jorde nylig tatt opp debatten i Aftenposten med kronikken «6,8 milliarder munner å mette i dag».

 

Relatert

Befolkningspolitikken og vekstens grenser – det glemte aspektet av Bredo Berntsen

Befolkningskrisen – en kommentar

Om ei budstikke, befolkningsvekst og ansvarsbevissthet

Frihetens grenser

Biologisk mangfold – et begrep, ikke bare et uttrykk for festtaler