Oikos – Økologisk Norge kampanje mot E-stoffer

«Heller Ø enn E!» er navnet på kampanjen som oikos.no – Økologisk Norge iverksatte denne våren. I en tid som med E. coli-utbrudd og diskusjoner omkring norsk jordbruk, norskprodusert mat og GMO, er matvaresikkerhet noe som er på folks lepper. Kampanjen har til hensikt å bevisstgjøre forbrukerne på alternativer til mat med mange kunstige tilsetningsstoffer som vi generelt omtaler som e-stoffer.

Fra kampanjesiden heter det:

«Det er ikke bare matkjedeutvalget som har tatt et dypdykk inn i norske butikkhyller. Etter litt sniking og snoking mellom søtt og salt, tørt og vått, fant Økologisk Norge (Oikos) fort ut at både dykkerbriller og snorkel var nødvendig for å kunne puste inn litt ren luft mellom alle e-stoffene. I Norge er det er tillatt med over 400 ulike e-stoffer i mat med ulike funksjon og farge, og selv om ikke alle er skadelige er de ofte unødvendige. Mange matvarer bruker ord som ekte, naturlig og hjemmelaget i markedsføringen, men innholdslista sier ofte noe annet. Økologisk Norge ønsker å skape debatt om hva som er ekte og uekte mat.»

Man setter òg spørsmålstegn ved ord i markedsføring som «naturlig» og «ekte». At hva man spiser påvirker helse, er allmennkunnskap, og kampanjen har dette som fokus. Men at hva man spiser og påvirker miljø, omgivelser og næringsstrukturer, det er noe som fortsatt mangler i det økologiske matperspektivet. Og ikke minst behøves et større fokus på tilgjengelighet og distribusjon, all den tid økologiske produkter er til dels mye dyrere og i tillegg vanskelig tilgjengelig for mange.

Kampanjen er ikke mindre viktig for det, og for de som vil vise at man støtter opp, så er det å være bevisst det man putter i seg et godt sted å begynne.

«Heller Ø enn E!» – oikos.no

 

Relatert

Nasjonal Økopark på Tingvoll

Aksjonerer for GMO – fri matproduksjon i Norge og verden

Dyrevennlig mat?

Omstilling Norge – Håp for Norge og verden

Økologisk melk er sunnere

Permakultur – levedyktig kultur for fremtiden