Hardangeraksjonen stoppet mastebygging – sivil ulydighet nytter

Teltleiren som Hardangeraksjonen etablerte i Kvamskogen for å markere og sette stopp for utbyggingen av de etter hvert så utskjelte monstermastene mellom Sima og Samnanger i Hardanger, satte midlertidig stopp for masteutbyggingen.

Slik bekrefter Hardangeraksjonen det som hele tiden har vært KULTURVERKs overbevisning, at mediekampanjer må følges opp av lokal og generell folkelig mobilisering, og at sivil ulydighet er et maktmiddel som synkronisert med mediavirksomhet kan ha stor effekt. I mange saker har lokalbefolkning som har mobilisert blitt overkjørt av stat og regjering ganske enkelt fordi man har latt dem gjøre det. Dagens representative lokaldemokrati har etter hvert blitt så uthulet at det har få reelle maktmidler å ta i bruk med nåværende system, og slik vokser en stor diskrepans mellom lokal folkevilje, og sentrale beslutninger tatt av regjering, departementer og Storting.

Når lokaldemokratiet har mistet sin stemme og sin makt, så må den gjenerobres. Massemobilisering omkring saker som berører lokalt og regionalt tverrpolitisk er gode eksempler på saker som kan føre til en fremtidig revitalisering av det lokale, og kanskje fremtidig direkte lokaldemokrati. Bygdelister vil være en mulighet og til å bygge opp et vitalt lokalt og regionalt politisk liv, på tvers av fasttømrede og lite nytenkende partiskillelinjer.

I likhet med mobiliseringen mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen, viser striden om kraftutbyggingen i Hardanger, at det er det lokale og regionale miljøengasjementet som engasjerer og som har størst mulighet til virksomme resultater. Det er og et engasjement som forplikter langt mer enn en underskrift eller en hundrelapp for en kampanje i et fjerntliggende område man har liten eller ingen mulighet for å påvirke.

Hardangeraksjonen har på ingen måte vunnet kampen, da dette er en tålmodighetsprøve, hvor det handler om å holde ut, så vel som å bruke aksjonisme kreativt sammen med mediafremstøt. Men de har vist de mange som uten å forsøke gir opp saker som er verdt å kjempe for, en sak er ikke tapt før alle muligheter er brukt, og Hardangeraksjonen har såvisst ennå muligheten med en sak som ikke bare er god, men rett.

 

Relatert

Oppdatering om mastemotstanden fra Hardangeraksjonen

Fortsatt oljefritt Lofoten og Vesterålen – en historisk seier

Hardangeraksjonen slår leir for mastemotstand

Hardangeraksjonen fortsetter kampen for kultur- og naturlandskapet