THE UNICORN MAN – En presentasjon

  Vox Anons diktning er en gedigen hyllest til denne feminine kraften, som besynges og elskes opp i høyeste potens, fra det sanseliges røtter mot det sanseliges kortslutning og Den absolutte kvinnen. Hennes vesen er den absolutte frihet, det de gamle hinduene kalte «lila» – lek; en kraft som kan gå et utall retninger i hvert enkelt nå; og det er en slik frihet versene i The Unicorn Man bærer bud om; fri og lett gange som hvert øyeblikk kan ta en hvilken som... Read More

Til slutt

«Til og med sin egen umulighet må tanken begripe for sin mulighets skyld.» Av Theodor W. Adorno (1903–1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Den eneste filosofien som ansikt til ansikt med fortvilelsen fortsatt lar seg forsvare, ville være forsøket på å betrakte alle ting slik de fortoner seg fra forløsningens standpunkt. Erkjennelse har ikke noe annet lys enn det som skinner på verden fra forløsningen: alt annet uttømmes i rekonstruksjonen... Read More

Overbefolkning, beretningen om en varslet, men fortiet katastrofe – kommentar til debatt på Litteraturhuset

Under den provokative headingen «Hvem skal ut? Åpen debatt om befolkningsvekst» på Litteraturhuset 14. juni satte Utviklingsfondet i regi av deres informasjonssjef Andrew P. Kroglund, et fortiet globalt miljø- og menneskelig problem som vokser eksplosivt hver dag på agendaen. Av A. Viken, redaksjonsmedlem KULTURVERK   «Det er direkte uetisk og uansvarlig å hevde at en vertsbefolkning skal begrense sin egen moderate befolkning ytterligere ved å gi rom for andre folkegruppers... Read More

Sommernattas symfoni

Sommeren 2006 ble en konsert med utgangspunkt i tradisjonelle folketoner arrangert i Fiskum gamle kirke i Øvre Eiker, Buskerud fylke. Bak fremførelsene stod de kjente og kjære musikerne Steinar Ofsdal, Kirsten Bråthen Berg, Bjørn Ole Rasch og Annbjørg Lien. Av Kjell Brevik Steinkirken fra 1250 ligger i naturskjønne omgivelser ved det fuglerike Fiskumvannet og anvendes i våre dager mest ved spesielle anledninger. Den naturvernengasjerte fotografen Ulf Myrvold har, med... Read More

Blindpassasjer – Stjerneskipet Marco Polo

  Dette er en NRK-klassiker som bør sees, og nå finnes den tilgjengelig på nett. Den er nemlig ikke bare en av de få science fiction-historier som er filmet i Norge, den har og et overraskende høy kvalitetsnivå, selv om vi ikke snaker om Tarkovskijs Solaris her. På mange måter har den likheter med Ridley Scotts klassiker Alien selv om den av åpenbare grunner, som et NRK-budsjett og -format, ikke holder samme nivå. Blindpassasjer, den mystiske serien om «Stjerneskipet... Read More

Ufullendte vers, skisser og delsetninger – Edda d.y.

Ord og skisser med et anspråksløst lyrisk-ekspressivt innhold fra kunstneren Edda d.y. for KULTURVERK I skinnet av sinnet, ser ingen, er ingen, vil ingen, ting –   Det innerste, det ser jeg der inne, hvor jeg drømmer at jeg våkner opp – og drømmer   Kanskje kommer krig etter fred, her gir freden ingen ro   Dette, ja dette er verden, et sted som alle andre steder, her går jeg forbi, finner sakte og stille mitt hjørne, og venter, venter på et sammenbrudd... Read More

Memento Mori – Husk at du skal dø

Memento mori er ikke bare ord og bokstavelig mening, men og et kulturelt og kunstnerisk begrep og tema, som har beskjeftiget kunstnere og åndsmennesker inntil modernitetens livsfornektende dødsangst tok overhånd. Men på en regntung dag, hvor det grønne synes å eksplodere av lutter livslyst, så kan det være verdt å sette seg litt tilbake og reflektere over dets mest bokstavelige betydning. Jeg kom i overfloden av ord og meninger på nettet over en liten uanselig post... Read More

Hvem skal ut? Åpen debatt om befolkningsvekst på Litteraturhuset 14. juni

Utviklingsfondet i regi av informasjonssjef Andrew P. Kroglund inviterer til debatt på Litteraturhuset om befolkningseksplosjonen som verden erfarer og står ovenfor. Man har invitert fagpersoner med ulikt perspektiv og debatten er åpen. I invitasjonen heter det: Mot slutten av 2011 eller tidlig i 2012 vil folketallet på jorda passere 7 milliarder mennesker. I 2050 vil vi være minst 9 milliarder. Har vi nok mat og ressurser til alle? Kan vi eller bør vi stanse befolkningsveksten?... Read More

Mann og Natur: Naturlandskap og Wimbachtal

Mer enn enkeltfenomener og avgrensede topografier, er det landskapet, helhetsinntrykket, ja sinnbildet, av naturen som omgivelse, som et utenfor, som har preget mennesket siden sivilisasjonen ble en del av den menneskelige tilstand. «Naturlandskapet og våre sinnbilder av det, slutter ikke der vår synsrand svinner hen; det fortsetter foran oss, på baksiden av neste berg, bortenfor neste skogglenne, på slutten av stien, veien bak oss vi har gått, hinsides; derfor er landskapet... Read More

Oikos – Økologisk Norge kampanje mot E-stoffer

«Heller Ø enn E!» er navnet på kampanjen som oikos.no – Økologisk Norge iverksatte denne våren. I en tid som med E. coli-utbrudd og diskusjoner omkring norsk jordbruk, norskprodusert mat og GMO, er matvaresikkerhet noe som er på folks lepper. Kampanjen har til hensikt å bevisstgjøre forbrukerne på alternativer til mat med mange kunstige tilsetningsstoffer som vi generelt omtaler som e-stoffer. Fra kampanjesiden heter det: «Det er ikke bare matkjedeutvalget som har... Read More