Oljeutvinning skader fiskebestanden

Det er ikke bare oljeutslipp, men også oljeutvinningsprosessene skader fiskebestanden. Det påvirker både næringsinnholdet i fisken og fiskens helse. Det slår Havforskningsinstituttet (HI) fast. De uttaler følgende i forbindelse med en ny studie som påviser dette:

«Hvert tredje år gjennomfører Havforskningsinstituttet en overvåking av villfanget fisk i Nordsjøen hvor det undersøkes om utslipp fra olje- og gassaktivitetene kan måles og gi effekter i fisk. De største utslippene fra oljeindustrien kommer fra selve boreprosessen, utslipp av vann som pumpes opp sammen med oljen – såkalt produsert vann – og oljeutslipp.

I tillegg til påvirkning på leveren viser også flere såkalte biomarkører at fisken i området hvor oljeutvinningen er størst blir mest påvirket.

– Det er målt reduksjon i forholdet mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer i fiskefilet og -lever. Dette er også en indikasjon på at fisken som lever i områder med høyt utslipp av produsert vann har dårligere helsestatus, enten direkte på grunn av utslippene eller på grunn av endringer i fødesammensetningen. Det er spesielt at slike effekter er blitt dokumentert i åpne havområder, der det vil være en høy fortynning av utslippene, sier forsker Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstituttet.»

HI konluderer i sin uttalelse i forbindelse med studien finansiert av Norges forskningsråd:

«– Resultatene viser at den pågående petroleumsvirksomheten har negative effekter på fiskearter i våre økosystemer og tilsier at vi i den grad det er mulig bør unngå alle former for utslipp av kjemikalier og produsert vann, sier Erik Olsen, leder av forskningsprogrammet olje-fisk ved Havforskningsinstituttet.»

Det kan og legges til at olje- og energiminster Per Borten Moe fortsatt er positiv til oljeutvinning i nordområdene og oljeboring i Lofoten og vil ikke verne noe område.

Les uttalelsen fra HI her

Les  studien her

 

Relatert

Fiskeoppdrett – en økologisk katastrofe

Fortsatt oljefritt Lofoten og Vesterålen – en historisk seier