Hardangeraksjonen slår leir for mastemotstand

Hardangeraksjonen har nå beveget seg fra ord til handling og har nå slått teltleir i mastetraséen for utbygging av kraftlinje i luftspenn. De vil med dette ikke bare markere, men stoppe opp utbyggingen av de etter hvert så velkjente og utskjelte monstermastene på 45+ meter, som vil forandre oppfattelsen av det unike Hardangerlandskapet.

Synnøve Kvamme som hele tiden har vært aktiv siden aksjonen tok til, er aksjonistens lidenskapelig engasjerte talsmann og ansikt utad. I hele seks år har hun vært engasjert siden hun oppdaget Granvin på et utbyggingskart som 14 – åring. Foruten nå å være ledende i i aksjonen jobber hun som høyt skatted hjemmehjelp i hjemkommunen Granvin. Tidligere har hun uttalt at hun ikke stoler på Stoltenberg eller andre politikeres agenda. Hun uttaler følgende til BT.no om hva hun vil foreta seg når byggingen kommer til plassen som ligger på fjellet over Øystese og Norheimsund:

– Eg har planar om å lenkja meg fast i utstyr og maskinar, slik at dei ikkje får utretta det dei har planar om, sier Synnøve Kvamme  til Bergens Tidende.

Og fortsetter videre :

– No har eg kjempa mot dette i seks år, så eg har ikkje planar om å flytta meg. Eg meiner dette (utbyggingsvedtaket, red. mrk.) er eit vedtak som er fatta på eit falskt og udemokratisk grunnlag, så vi har all rett til å nytte oss av sivil ulydnad.

Derfor har de etablert en teltleir som skal være base for motstanden mot utbyggingen under hele sommeren. Her vil aksjoner planlegges og koordineres, samtidig som motstanden markeres symbolsk.

Hardangeraksjonen viser også til en rettsavgjørelse i Hardanger tingrett fra 2. mai, som har avist Statnetts skjønnsbegjæring (de vil si prisfastsettelse etter deres skjønn) i forhold til erstatning til grunneiere langs mastetraséen. Kvamme og Hardangeraksjonen håper at de ved å samle grunneieres motstand mot begjæringen, kan utsette utbyggingen ytterligere, men er rede til å benytte seg av sivil ulydighet når og om det kreves.

Slik viser Hardangeraksjonen nå at de vil la handling følge ord, og at de ikke vil gi opp før alle muligheter er uttømt. Det kan bli en het sommer i Hardanger og KV vil følge aksjonen videre opp.

 

Relatert

Les oppslag i BT

Hardangeraksjonens hjemmeside

Hardangeraksjonen fortsetter kampen for kultur- og naturlandskapet

Bevar Hardanger – buen som brast så høyt


Tale med Synnøve Kvamme tidligere i år

[vsw id=”20564026″ source=”vimeo” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

 

Ordføreren i Ulvik uttaler seg fortvilet etter det siste mastevedtaket tidligere i år

[vsw id=”21638402″ source=”vimeo” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]