Nasjonal Økopark på Tingvoll

Frodige Tingvoll kommune ligger på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke og har i lengre tid profilert seg som «økokommunen på Nordmøre». Bakgrunnen for dette etter hvert så prestisjetunge slagordet finner vi på Tingvoll Gard som huser et av landets mest sentrale og innovative fagmiljø for økologisk land- og hagebruk. Nylig, 13. mai, publiserte Adresseavisen en reportasje som omhandlet storsatsningen Tingvoll Økopark hvis planer nå er presentert for fylket og Landbruksdepartementet. Dette lærings- og opplevelsessenteret skal utvikles på grunnlag av den kompetansen som allerede finnes på stedet og målet er i høyere grad å få omsatt teori til praksis.

«– Historisk har det vært en stor pågang om å få kunnskap rundt økologisk landbruk, men vi har hatt lite å vise frem, sier biolog Ketil Valde etter 25 års virke i økokommunen Tingvoll. Han mener det er nødvendig med mer enn teoretisk tilnærming til opplevelser med hage, mat og stell av dyr.»

Adresseavisen, 13. mai 2011

Økoparken skal bygges opp rundt disse tre hovedtemaene, men det skal ikke gå på bekostning av det høyt verdsatte gardsmiljøet med låven som nærmest er et varemerke for bygda. Også sol- og bioenergi vil bli et viktig fokusområde ved det som planlegges å bli et nasjonalt senter for økologisk jordbruk, kretsløpslære og grønne verdier.

Både kommunen, fylket og departementet skal ha uttrykt stor begeistring for initiativet og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik vil arbeide for en positiv innstilling når søknaden om den avgjørende finansieringen nå legges på bordet. Det trengs fortsatt intet mindre enn 60 millioner kroner før Tingvoll Økopark kan realiseres i sin helhet.

Tingvoll kommune er kandidat til «Nordisk energikommune 2011» i regi av Nordisk ministerråd og har en sterk, selvbevisst landbruksnæring som har satset på småskalaproduksjon av kvalitetsprodukter som den prisbelønte Tingvollosten som nå får oppmerksomhet blant utenlandske gastronomer. Gjennom «Småsamfunnsprosjektet» satser kommunen aktivt på lokalnæringen og utviklingen av denne i et større økoperspektiv hvor både primærnæring, kulturlandskap og energi inngår i helheten.

 

Relatert

Tidens Krav: «På vei mot økopark»

Tingvoll ost

Småsamfunnsprosjektet på Tingvoll

Omstilling Norge – Håp for Norge og verden