Økt aktivitet rundt peak oil

For en tid tilbake skrev KULTURVERK om peak oil, og i den sammenheng om norske myndigheters tilsynelatende blindhet for de utfordringene som vil møte oss i det nye energiparadigmet som vil oppstå når produksjonstoppen av vanlig råolje nå er nådd (se «Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig»).

Teknisk ukeblad er en av de få norske publikasjonene som gir emnet noen særlig dekning. I en nylig artikkel bringes den gode nyhet at NUPI, som først fikk avslag av Utenriksdepartementet på en søknad om penger til sin forskning, nå har fått støtte til et lignende prosjekt omhandlende sikkerhetspolitiske konsekvenser av peak oil.

KULTURVERK applauderer dette.

Ytterligere advarende stemmer fra opposisjonspolitikere som FrPs Ketil Solvik-Olsen og Venstres Tor A. Steine er uhyre viktig for å presse regjeringspartier og byråkrater til å gjøre det som kan gjøres for å forberede Norge på de kommende utfordringene og dra nytte av mulighetene de vil bringe.

For øvrig har vi også registrert at konsulentselskapet Econ Pöyry har produsert en svært interessant rapport for Samferdselsdepartementet, som veldig betimelig fokuserer på det essensielle poenget at vi må tenke radikalt annerledes om verden slik den vil fremstå under forhold med stadig minkende tilgang på flytende brennstoff. Rapporten «Et nytt transportparadigme i emning» er herved anbefalt.

Når vil vi se fremstående politikere i regjeringspartiene snakke om peak oil?

 

Relatert

Peak oil i kontekst II: Et Norge uten olje