Essay: Språk og geni

I et drøyt århundre har det i vestlig åndsliv vært et sterkt eksplisitt fokus på språk. At språk er viktig har man alltid visst, en viten som har vært styrende for tenkning og handling som noe selvfølgelig, så når man med økt intensitet det siste århundret begynte å reflektere og problematisere om språket som om det var blitt noe fremmed kan dette tolkes som et symptom på språkets forfall. Da den instinktive tilliten til språket brast, sprang det frem utallige... Read More

Blue Valentine – Kjærlighet utgått på dato

Blue Valentine er en uamerikansk film i sin måte å takle det evinnelige temaet kjærlighet og samliv på. Uamerikansk fordi den ikke på noen måte presenterer noen løsning eller håp – eller en svart/hvit moralisme, men viser det menneskelige dramaet som har blitt en traurig normalitet. Av A. Viken Filmen regissert av Derek Gianfrance forteller om det relativt unge ekteparet Dean (Ryan Goslin) og Cindy (Michelle Williams) og de siste krampetrekninger av et ekteskap, klippet... Read More

Mythopoeia og metafysikk – Charles Upton

I denne oversatte teksten beskriver Charles Upton sider ved metafysikkens essens og poesien og kunsten som både en forlengelse av denne og en degenerasjon der ordene ikke følges av konsekvent handling. «Poesi er gudenes språk. Dikteren er imidlertid ingen guddom men et menneske – et menneske som i grunn har stjålet den guddommelige ilden, evnen til å skape ikoner, levende bilder av sannhet.» Av Charles Upton, oversatt fra Knowings—In the Arts of Metaphysics, Cosmology,... Read More

Befolkningskrisen – en kommentar

De refleksjoner Kjell Brevik bringer til torgs i teksten «Om ei budstikke, befolkningsvekst og ansvarsbevissthet» om overbefolkning når det gjelder eget ressursgrunnlag er ikke bare viktige, de er avgjørende. Avgjørende for både menneskelige livsvilkår her på jorden, men og avgjørende for alt liv på jorden, ettersom menneskets gjøren og laden får konsekvenser for stort sett alle økosystemer som inngår i det kompleks vi oftest kaller natur. Av A. Viken, redaksjonsmedlem... Read More

Your Silent Face/Perfect Kiss – New Order – lyd av evighet og magisk hverdag

Denne hørte jeg første gang en sommer, 1984 var det vel. Jeg hadde tilbrakt nesten to uker på min beste venns sommersted på Nøtterøy, og som en liten avveksling til svabergslivet var vi innom Tønsberg big city. Der fantes det som i de fleste tettsteder som turte å kalle seg by en vinylsjappe, men midt i søppeldyngen fikk jeg øye på New Orders Power Corruption & Lies, med sitt bedragerske omslag som for et guttesinn ga inntrykk av noe lettglemt. Av A. Viken Jo,... Read More

Om slakteriet hadde glassvegger… II

Fortsettelse av artikkelen (Del I kan leses her) som belyser ovegrepene i det industrielle husdyrholdet som setter det hele i et større perspektiv, hvor ikke bare hensynet til dyrene, men mennesket og naturen ellers som helhet inngår, både etisk og biologisk. Selv om hovedanliggendet i denne teksten er menneskets brudd med naturen, må vi kort si noen ord om det sosiopolitiske og grossistiske aspektet ved dagens kjøttindustri, før vi forsøker å gi noen reflekterende betraktninger. Av... Read More

Fortsatt oljefritt Lofoten og Vesterålen – en historisk seier

Regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen, annonserte fredag 11. mars at de har kommet frem til beslutningen om ikke å åpne for en konsekvensutredning av de sårbare områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Til tross for at enkelte politikere, kommentatorer og oljeindustrien ønsker å «snakke ned» avgjørelsen, er dette en historisk seier for lokalsamfunnet i Lofoten, Norges framtid og det globale klima. Av Simen Kristiansen, Natur og Ungdom «Norge står ved et historisk... Read More