Omstilling Norge – Håp for Norge og verden

KULTURVERK har tidligere beskrevet noen av problemene som vil møte oss som en følge av at verden nå synes å ha nådd peak oil, dvs. det globale toppunktet av oljeproduksjon. Heretter går det nedover med verdens tilgang på flytende brennstoff, og dermed, etter alt å dømme, hele den oljeavhengige globale økonomien (se Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig).

The Transition Movement er en av de virkelig lovende internasjonale bevegelsene som bidrar med reelle og høyst konkrete tiltak for en positiv og konstruktiv nedstigning fra oljetoppen. Det er snakk om en grasrotbevegelse som jobber med å støtte og inspirere lokalsamfunn som ønsker å minske sin sårbarhet for de mange og uforutsigbare virkningene de kommende økonomiske nedgangstidene vil få.

Ganske nylig ble det opprettet en norsk avdeling av denne bevegelsen, kalt Omstilling Norge.

Fra Omstilling Norges hjemmeside:

Hva gjør Omstilling Norge?

Omstilling Norges rolle er å inspirere, oppmuntre, koble, støtte og trene norske samfunn når de begynner å organisere seg rundt Transition modellen. Vi samarbeider tett med Transition Network Ltd, den britiske organisasjonen som startet den internasjonale Omstillingsbevegelsen.

Inspirerer og oppmuntrer

Vi tilbyr en liste over filmer og bøker som ikke bare er nyttige for å lære mer om miljømessige og sosiale problemer, men som presenterer realistiske og kreative løsninger for samfunnet vårt. Du kan også finne informative videoer og nyttige linker som kan være til hjelp i oppstartfasen av Omstillingsprosessen der du bor.

Kurs i mai!

I mai arrangerer Omstilling Norge kurset «Opplæring for Omstilling»:

Opplæring for Omstilling er et kurs for de som ønsker kunnskapen og de praktiske verktøyene om hvordan starte opp, drifte og vedlikeholde et vellykket Omstillingsinitiativ.

Tid:                             14-15. mai 2011

Påmeldingsfrist:     30. april 2011

Mer informasjon og påmelding her.

Relatert

Kurs i permakultur

The planet strikes back – jorden setter grenser

Om fluer og filosofi – Intervju Arne Næss