Ostara – Vårhilsen

Ostara eller Eostre – Øster eller Auster her i Norge – den gamle gudinnen som ga sitt navn til denne lys- og vårfesten vi siden gjennom kristendom har lært å kjenne som påske, er nå her.

Dette er en tid for offer og gaver, gjennom verdsettelse av de krefter og det liv som våkner til under solen. Fruktbarheten og det nyfødte symboliseres i egget. Nye muligheter er gitt, det er opp til oss å gripe dem. Vi i KULTURVERK er nå spredt omkring på denne kloden i disse dager. Noen av oss befinner seg i skyggen og lyset av de mektige alpene, en befinner seg på den andre siden av Atlanteren, atter andre er der heime i Norge. Men uansett så er vi forbundet gjennom det virke vi har begynt og den virksomhet og verk vi gjennom KV vil fortsette. Vi vil takke de lesere og bidragsytere som hittil har fulgt oss, og vi kommer til å fortsette det vi har påbegynt etter at Øster for oss, eller påskehøytiden for andre, er over.

Vi vil dog i vår hilsen til alle de som nå har tatt ferie, minne om betydningen av ikke å la høytiden kun bli nok en heseblesende oppsamling av ytre opplevelser som skal fortelles like overfladisk til venner og kolleger når man er tilbake i den vante gang. Bruk tiden i den grad det er mulig til å reflektere over og observere det som omgir deg med rolig blikk, se skjønnheten i øyeblikket, ikke et annet sted, og vær takknemlig over å være der du er.

Se rikdommen i det lille, det umiddelbare, og se gjennom det det større. Tenk over det som har vært og det som kan bli, og se deg selv i en kjede, en sammenheng hvor du kan bidra med ditt avtrykk. Ta deg tid til dine nærmeste, ikke bare for å bekrefte deg selv, men lytt til dem, våg å lære dem å kjenne, for bare slik kan du kjenne deg selv. Vær generøs med deg selv, og ta imot det andre har å gi. Og ikke minst, gled deg over våren, ja vårfesten og livet som sprudler og strever i alle sine former.

Vi møtes igjen om en uke, til da – alt godt

Redaksjonen