Nedbygging av norsk natur redder ikke verdens klima

DNT ung hadde nylig landsmøte og konkluderte entydig med at norsk natur og landskap ikke skal ofres på kraftmarkedets alter. Etter diskusjoner kom delegatene frem til følgende resolusjon:

«Et samlet DNT ung-landsmøte i Ørskog på Sunnmøre krever at naturvernet ikke glemmes i klimadebatten. Å redusere verdens utslipp av klimagasser må ikke bety nedbygging av all urørt natur.

At vi i dag står overfor en alvorlig utfordring med den globale oppvarmingen er det liten tvil om. Det er en konflikt mellom klimavern og naturvern. Vi mener klimaet har fått en for sentral plass i debatten på bekostning av naturvern.

Å bygge ut all norsk natur til fornybare energikilder vil kun bidra minimalt til verdens energibehov. Det er forbruket og energibehovet som må ned. Vi godtar ikke klimatiltak for enhver pris. Vi mener at fokuset må rettes mer mot reduksjon av energiforbruket enn ukritisk nedbygging.

Urørt natur har stor verdi, og vi krever at denne verdien blir tatt med i samfunnsøkonomiske beregninger. Naturopplevelser er umulige å verdisette. Vi vil bevare norsk natur slik at vi– og også våre barn – kan nyte godt av flotte naturopplevelser.»

Les resten av saken her

 

Relatert

Den norske strømkrisen en bløff

Har fortiden en fremtid?