Biodynamisk jordbruk og respekten for naturen – En dansk film

Biodynamisk jordbruk er forløperen for det senere økologiske landbruk, og hviler på mange av de samme prinsippene hva angår metoder for dyrking, behandling og produksjon av mat. Men der det økologiske landbruket stopper ved det rent fysiske, så legger det biodynamiske jordbruket vekt på å se både natur, jord, dyr og menneske som en del av en større organisme med et helhetlig perspektiv, hvor og åndelige aspekter kan finne plass. Denne danske filmen forteller på en engasjerende og lett tilgjengelig måte om de grunnleggende prinsippene for biodynamisk jordbruk, med utgangspunkt i de som driver det og deres tanker omkring det.

 

[vsw id=”16392410″ source=”vimeo” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

 

Relatert

Permakultur – levedyktig kultur for fremtiden