Nordmenn samles i et slektstre

Det er nå iverksatt et prosjekt med å samle informasjon om nordmenns aner og gjøre de offentlige tilgjengelige gjennom en wiki-plattform. Informasjonen som er offentlig vil strekke seg frem til 1910, mens den andre delen er forbeholdt forskning, og man regner med at rundt 80 % av alle nordmenn vil kunne finne sine aner i databasen tilbake til 1800. Informasjon som ligger lengre tilbake i tid vil òg kunne gjøres tilgjengelig, men den vil være mer usikker. Den primære målsetningen bak prosjektet Historisk befolkningsregister er medisinsk, historisk og samfunnsrelatert forskning.

Les mer her

Prosjektets hjemmeside

Relatert

Slekters gang – Folketellinger tilgjengelig på nett