Tusenårstreet – en film om Mollestadeika

Mollestadeika, over tusen år gammel, er som et eget lite økosystem, en levende historie som leves og fortelles kontinuerlig. NRKs Ut i naturen, en programserie som er en stadig kilde til inspirasjon bringer nok et program proppfullt av inspirert kunnskapsformidling som engasjerer. Programmet forteller både om treets historie og om liv som leves som en del av den sammenheng treet inngår i.

«Et tusen år gammalt kunnskapens tre som forteller meg at ingenting kan eksistere bare i kraft av seg sjøl, alt er en del av en større sammenheng»

Se programmet her