FN – rapport konkluderer med at økologisk jordbruk kan øke avkastning fra jordsmonnet med 100%

Studien som tar utgangspunkt i såkalte utviklingsland konkluderer med at matproduksjon kan dobles innen ti år om man går over til å drive økologisk småskalajordbruk. I afrikanske land kan økningen bli på hele 116 % om man endrer produksjonsmetoder og går bort fra jordbruk som er ressursintensivt og forurensende. Rapporten kommer som et svar på at matprisene er rekordhøye historisk sett og utsiktene til at jordens befolkning vil øke fra dagens vel 6,7 til 9 milliarder innen 2050.

Olivier De Schutter som er ansvarlig for FN-rapporten uttalte under presentasjonen av rapporten:

«If key stakeholders support the measures identified in the report, we can see a doubling of food production within 5 to 10 years in some regions where the hungry live,» De Schutter says. «Whether or not we will succeed this transition will depend on our ability to learn faster from recent innovations. We need to go fast if we want to avoid repeated food and climate disasters in the 21st century.»

Les mer her

Relatert

Kommentar: Landet som grodde igjen

Uren norsk mat

Permakultur – Levedyktig kultur for fremtiden