Constanze (om kjærligheten)

«Å elske betyr å være i stand til å ikke la sin umiddelbarhet bli forkrøplet under formidlingens, økonomiens, allestedsnærværende trykk, og ved en slik troskap formidles den i seg selv som hardnakket motstand. » Av Theodor W. Adorno (1903-1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Overalt holder det borgerlige samfunnet hardt på viljens anstrengelse; bare kjærligheten skal være uvilkårlig, følelsens rene umiddelbarhet. I lengselen etter dette,... Read More

Nedbygging av norsk natur redder ikke verdens klima

DNT ung hadde nylig landsmøte og konkluderte entydig med at norsk natur og landskap ikke skal ofres på kraftmarkedets alter. Etter diskusjoner kom delegatene frem til følgende resolusjon: «Et samlet DNT ung-landsmøte i Ørskog på Sunnmøre krever at naturvernet ikke glemmes i klimadebatten. Å redusere verdens utslipp av klimagasser må ikke bety nedbygging av all urørt natur. At vi i dag står overfor en alvorlig utfordring med den globale oppvarmingen er det liten tvil... Read More

Om ei budstikke, befolkningsvekst og ansvarsbevissthet

Landbrukspolitikk, økologi og overbefolkningsproblematikk – dette er ikke adskilte problemstillinger, men problemer og utfordringer som hører sammen, og som tross ubehaglige realiteter må diskuteres åpent for i det hele kunne ha håp om å finne bærekraftige løsninger som kommer menneske og natur til gode. Av Kjell Brevik «Dagens materielle forventninger og levestandard i Norge – som i foruroligende høy grad innlemmer utnyttelse av andre verdensdelers knappe ressurser... Read More

STELLA POLARIS – et filmatisk kjærlighetsdikt fra nord

Jeg ble minnet på denne filmen av en som står meg nær, en film jeg en gang så, men hvis gjensyn på mange måter ble vel så sterkt her jeg befinner meg i utlendighet i en nattetime. Stella Polaris er ikke en film som følger en vanlig kronologi. Regissør Knut Erik Jensen tar oss med i sin spillefilmdebut fra 1993 lengst nord, til et fiskevær på Finnmarkskysten, men det er tross de mange tablåer som tegnes opp av naturen, en indre reise vi tas med på. Av A. Viken Som... Read More

Om slakteriet hadde glassvegger…

…hadde vi alle vært vegetarianere, sa Paul McCartney engang. Og selv om man alltid skal innta en viss varsom distanse i det man gjengir sitater fra artistverdenen, representerer disse ordene fra sir Paul en subtil sannhet som kanskje overgår det opprinnelige budskapet. For vi skal ikke her presentere en forsvarstale for vegetarianisme, basert på emosjonelle og halvmoralske argumenter. Enn mindre skal vi viderefølge en sinnsfilosofisk debatt omkring dyrs nevrologiske... Read More

Om Antikrist

Charles Upton (1948–) er en av de mest fremtredende formidlerne fra den «tradisjonalistiske skolen», altså en viderefører av den metafysiske arven som blant annet René Guénon, Frithjof Schuon, Ananda Coomaraswamy, og Titus Burckhardt brakte frem for en vestlig leserskare i det tjuende århundre. Med metafysikk menes her de evige prinsippene som ligger til grunn for kulturers og religioners utfoldelse, for menneskers tenkning, handlinger, samfunnsliv, og forståelse av... Read More

Mann og Natur: Havet, den perfekte stormen og en tsunami

Jeg skulle skrive om havet, det blikkstille havet, og det havet jeg opplevde som liten mens jeg sprang i fjæresteinene etter å ha gjort strandhugg med mitt lille nøtteskall av en sjekte. Hvordan havet, sjøen, det flytende elementet vi ikke på noen måte behersker, men likevel kan mestre, kunne og kan trollbinde meg, både det svarte ukjente dyp, så vel som den klare grunna, hvor jeg observerte et mikrokosmos av liv og røre, små bevegelser, små fortryllende liv, lekne... Read More

Innenfor og utenfor

Så stor er den makten som driver tankens organisasjon framover at den jager enhver som vil holde seg utenfor ut i krenket forfengelighet, skvaldrende selvros og til sist de underlegne ut i svindel. Av Theodor W. Adorno (1903-1969), fra Minima moralia (1953), oversatt av Arild Linneberg Av pietet, sjusk og beregning lar en filosofien fuske videre i stadig trangere akademiske rammer og bestreber seg også der i stadig høyere grad på å erstatte den med organisert tautologi.... Read More

Bokanmeldelse: A Manual of Political Anticipation av Marie-Hélène Caillol

  I det som synes å bli en stadig mer turbulent verdenssituasjon kan man nok ønske seg en krystallkule for å se om det er noe man bør forberede seg til. Det er selvsagt et utall av personer, og noen få institusjoner, der ute som tilbyr sine forutsigelser basert på nåværende trender. En av de få institusjonene som har utmerket seg er den politisk uavhengige tenketanken LEAP/Europe 2020 (European Laboratory of Political Anticipation), som ble etablert i 1997 med det... Read More

Biodynamisk jordbruk og respekten for naturen – En dansk film

Biodynamisk jordbruk er forløperen for det senere økologiske landbruk, og hviler på mange av de samme prinsippene hva angår metoder for dyrking, behandling og produksjon av mat. Men der det økologiske landbruket stopper ved det rent fysiske, så legger det biodynamiske jordbruket vekt på å se både natur, jord, dyr og menneske som en del av en større organisme med et helhetlig perspektiv, hvor og åndelige aspekter kan finne plass. Denne danske filmen forteller på en... Read More