Den norske strømkrisen – en bløff

Den Norske Turistforening uttaler i en artikkel på sin hjemmeside at den norske strømkrisen er en bløff. Hovedargumentet er at Norge ikke kan eller burde være Europas batteri. I tillegg påpekes det at det som maskeres som klimatiltak som vind- og vannkraft er mer umiddelbart truende for norsk miljø og natur enn klimaendringene.

DNT opplyser om at Forum for natur og friluftsliv (FNF) i dagene 9.–11. februar har vært samlet i Florø for å belyse dilemmaer ved Norges satsing på fornybar energi. FNF er et felles forum for de regionale natur- og friluftslivsorganisasjonene i Norge som representerer til sammen 600 000 medlemmer. Organisasjonene inkluderer alt fra speidere, jegere og ornitologer til turistforeninger, naturvernere og kulturvernere.

Representantene på møtet i regi av FNF vedtok blant annet dette oppropet:

  • Vi har nok energi i Norge. Det er et stort uutnyttet potensial i energieffektivisering og energigjenvinning. Det er naivt å tro at vi kan være Europas grønne batteri. Norge har mulighet til å bidra langt mindre enn det kraftbransjen og myndighetene skaper inntrykk av. Selv om vi eksporterte hele vår produksjon av elektrisk kraft vil dette bare dekke rundt en halv prosent av Europas behov for energi.
  • Store deler av norsk natur er i ferd med å bli rasert. Mange vakre naturperler har allerede gått tapt. Hvis alle de omsøkte planene for vindkraft i Sogn og Fjordane blir godkjent vil Hurtigruten, verdens vakreste sjøreise, kun få 15 minutter utsikt fri for inngrep i fylket!
  • Skal vi være Europas grønne batteri eller Europas grønne lunge?
  • Vi får ikke i pose og sekk. Fylkene planlegger både bærekraftig turisme og nedbygging av natur. Disse planene presenterer motstridende mål. Blir det grønn turisme og styrking av kultur- og naturarv for naturmangfold og klima på lang sikt, eller blir det rasering av norsk natur i den tro at vi redder verdens klima?

Oppropet konkluderer:

«Fornybar kraft har positive sider, men det er feil politikk å rasere natur før vi har gjort det vi kan for å redusere den store sløsingen med energi i Norge. Det er også et paradoks at norsk natur skal ofres på grunn av klimatrusselen, fordi formålet med klimatiltak nettopp skal være å redde natur.»

Les resten her

FNFs hjemmesider